Verhuren op basis van de Leegstandwet

Een Leegstandsvergunning is een toestemming van de gemeente om woonruimte tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandwet. De Leegstandwet maakt het mogelijkheid om in bepaalde situaties een leegstaande woonruimte tijdelijk te verhuren. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van deze vergunning.

Wanneer een Leegstandsvergunning

Als verhuurder heeft u deze vergunning nodig als u woonruimte tijdelijk wil verhuren. Door te verhuren op basis van de Leegstandswet bent u niet gebonden aan de algemene wettelijke huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

Wilt u gaan huren op basis van de Leegstandswet dan regelt de verhuurder de leegstandsvergunning.

De leegstandswet is van toepassing op:

 • te koop staande woningen;
 • huurwoningen die gerenoveerd of gesloopt worden;
 • gebouwen zonder woonbestemming (bijvoorbeeld kantoor of school) die u als woonruimte wilt verhuren.

Voorwaarden per situatie

Bekijk per situatie de voorwaarden door op de titel of het plusteken te klikken.

Aanvragen vergunning

U kunt de vergunning digitaal en schriftelijk aanvragen.

Bent u een bedrijf? Dan kunt u de Leegstandvergunning alleen schriftelijk aanvragen. We werken momenteel  aan een digitaal formulier speciaal voor organisaties.

Schriftelijk aanvragen

U gebruikt het formulier van de Rijksoverheid voor uw aanvraag. Stuur het ingevulde formulier naar:

Gemeente Oegstgeest
Afdeling Wonen
Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest

Digitaal aanvragen

Via de groene knop hieronder stuurt u uw verzoek digitaal in.

Beoordeling van uw aanvraag

De afdeling Wonen beslist binnen 8 weken op uw aanvraag. U ontvangt de vergunning of weigering per e-mail en post. Is uw verzoek geweigerd, dan vermelden wij de reden van afwijzing in ons bericht.

Vergunning gekregen

Wat fijn dat de vergunning geregeld is! Belangrijk om te weten is dat:

 • u de woonruimte aan iedereen mag verhuren.
 • u alleen de huurprijs samen met de huurder mag afspreken als uw (huur)woning te koop staat. In de overige situaties bepalen we de huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.
 • maximum geldigheid vergunning na verlenging:
  • Woonruimte in een gebouw dat vroeger een aparte functie had (voormalige school, kantoorruimte) = 10 jaar
  • Te koop staande koopwoning = 5 jaar
  • Te koop staande huurwoning = 5 jaar
  • Huurwoning die gesloopt of gerenoveerd wordt = 7 jaar

Heeft u een vergunning gekregen voor de tijdelijke verhuur? Dan gelden de normale regels voor huurbescherming niet. Wel gelden de regels uit de Leegstandwet:

 • De huurder heeft geen recht op huurbescherming als de huur eindigt.
 • Er is geen recht op urgentie.
 • Het huurcontract duurt minimaal 6 maanden.
 • De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
 • De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.
 • Het huurcontract eindigt automatisch als de vergunning is verlopen.

Kosten 2024

Product Prijs*
Aanvraag Leegstandvergunning € 130,20

*De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag betaalt u altijd. Ook als wij uw aanvraag afwijzen.