Als u een woning gaat of wilt kopen, raden wij u aan om het bestemmingsplan in te komen zien. Dan weet u wat u zelf nog zou mogen bouwen of verbouwen en wat er in de omgeving nog gebouwd mag worden. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan.

Sociale huur

De meeste huurwoningen beneden de sociale huurprijsgrens binnen de regio Holland Rijnland worden verhuurd via de woningcorporaties die verenigd zijn in de Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland.

Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, moet zijn ingeschreven bij Woningnet Holland Rijnland en voldoen aan de voorwaarden. U kunt de woningen vinden via Woningnet Holland Rijnland.

De huurprijs van een sociale huurwoning wordt bepaald aan de hand van een puntensysteem.