De Omgevingsdienst West-Holland voert taken uit voor de gemeente. De Omgevingsdienst West-Holland ziet erop  onder andere toe dat bedrijven de regels uit de Wet milieubeheer naleven en gezag voor de Wet bodembescherming.

Milieuvergunningen en meldingen

U kunt bij de Omgevingsdienst terecht voor vragen over uw milieuvergunning of melding. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met de Omgevingsdienst. Zo weet u of uw geplande bedrijfsactiviteiten onder de Wet milieubeheer vallen. En of u een milieuvergunning nodig heeft of dat een melding volstaat.

Opvragen bodeminformatie

Voor informatie over de bodemkwaliteit van uw perceel kunt u terecht bij het Bodem Informatie Punt (BIP) van de Omgevingsdienst West-Holland. Het BIP beheert de gegevens van alle bij de Omgevingsdienst bekende bodemonderzoeken, ondergrondse tanks en historische bedrijfsactiviteiten.

Milieuklachtentelefoon

Bij de Milieuklachtentelefoon van Omgevingsdienst West-Holland kunt u terecht met uw milieuklachten over bedrijven. Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, stank, bodem- of luchtverontreiniging. De Omgevingsdienst controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt.