In augustus 2020 heeft het college aangegeven plannen te maken om het kunstwerk "Het Waterrad" in de wijk Poelgeest om veiligheidsredenen te gaan slopen. In de afgelopen jaren zijn er enkele incidenten geweest met spelende kinderen. Uit een rapport van een extern adviesbureau bleek dat het kunstwerk ook met extra maatregelen niet 100% veilig te krijgen is.  Met de kunstenaar was afgesproken dat het kunstwerk zou worden verfilmd, voordat een sloopvergunning zou worden aangevraagd. Hiervoor was het nodig om de omgeving rondom het kunstwerk weer netjes te maken. Dat is inmiddels gebeurd en omwonenden hebben in augustus een brief* van de gemeente ontvangen.

Sindsdien is er veel gebeurd. In het kort komt het er op neer dat veel inwoners Het Waterrad waarderen en willen behouden. Een van de wijkbewoners is dan ook een petitie gestart die hij op donderdag 19 november jl. aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Diverse mensen hebben die avond ingesproken.

Hoe gaat het nu verder?

De gemeente zal bij een ander adviesbureau een second opinion over het veilig maken en de resterende risico’s van Het Waterrad aanvragen. Het Waterrad blijft voorlopig staan, in afwachting van deze second opinion. De opdracht voor het maken van een film is al verstrekt. Deze film verschijnt in ieder geval. Zodra de second opinion is uitgebracht, zal de gemeente eerst met de kunstenaar en dan met de bewoners van de wijk in gesprek gaan. Daarna volgt een voorstel aan de gemeenteraad.

Stand van zaken juni 2024

Op basis van de second opinion is besloten welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn aan het waterrad. Direct omwonenden hebben een brief ontvangen. Daarin staat dat de werkzaamheden starten van 17 juni t/m 12 juli om het kunstwerk weer in goede staat terug te brengen, veiliger te maken en om het rad te laten draaien, wanneer dit gewenst is.
Bij het Waterrad wordt tijdelijk een schaftkeet geplaatst. Ook zal er sprake zijn van wat bouwverkeer. De uitvoerende firma Schouls zal mogelijke overlast voor direct omwonenden als gevolg van de werkzaamheden zoveel mogelijk beperken.
Ná de zomervakantie verwachten we dit beeldend kunstwerk feestelijk te kunnen {her)openen. Informatie over de opening plaatsen wij op deze pagina en direct omwonenden ontvangen een brief.