In augustus 2020 heeft het college aangegeven plannen te maken om het kunstwerk "Het Waterrad" in de wijk Poelgeest om veiligheidsredenen te gaan slopen. In de afgelopen jaren zijn er enkele incidenten geweest met spelende kinderen. Uit een rapport van een extern adviesbureau bleek dat het kunstwerk ook met extra maatregelen niet 100% veilig te krijgen is.  Met de kunstenaar was afgesproken dat het kunstwerk zou worden verfilmd, voordat een sloopvergunning zou worden aangevraagd. Hiervoor was het nodig om de omgeving rondom het kunstwerk weer netjes te maken. Dat is inmiddels gebeurd en omwonenden hebben in augustus een brief* van de gemeente ontvangen.

Sindsdien is er veel gebeurd. In het kort komt het er op neer dat veel inwoners Het Waterrad waarderen en willen behouden. Een van de wijkbewoners is dan ook een petitie gestart die hij op donderdag 19 november jl. aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Diverse mensen hebben die avond ingesproken.

Hoe gaat het nu verder?

De gemeente zal bij een ander adviesbureau een second opinion over het veilig maken en de resterende risico’s van Het Waterrad aanvragen. Het Waterrad blijft voorlopig staan, in afwachting van deze second opinion. De opdracht voor het maken van een film is al verstrekt. Deze film verschijnt in ieder geval. Zodra de second opinion is uitgebracht, zal de gemeente eerst met de kunstenaar en dan met de bewoners van de wijk in gesprek gaan. Daarna volgt een voorstel aan de gemeenteraad.