Wat gaan we doen?

Voor de plek van het voormalige partycentrum ‘La France’ aan de Rhijngeesterstraatweg in Oegstgeest zijn al langere tijd nieuwbouwplannen in de maak. In 2021 presenteerde projectontwikkelaar FSD een voorstel van het nieuwbouwplan  ‘De Patio’. Na onderzoek onder buurtbewoners en in de gemeenteraad, kon dit plan destijds op weinig enthousiasme en steun van betrokkenen rekenen. Verdere ontwikkeling is toen gestrand.

Maar een goed ontwikkelingsplan met kansen voor specifieke doelgroepen (wonen/zorg/sociaal/middelduur)  blijft gewenst. De gemeente wil hieraan meewerken en is opnieuw in overleg gegaan met ontwikkelaar FSD. De plannen voor nieuwbouw zijn daarmee nieuw leven ingeblazen. De gemeente heeft wel verschillende voorwaarden gesteld en daar is FSD mee aan de slag is gegaan.

Wanneer doen we dit?

Het project is nu in een voorbereidende fase. In deze fase is veel aandacht voor informeren van omwonenden en het meenemen van de gemeenteraad bij het maken van plannen. Ook werken we aan de Nota van Uitgangspunten (NvU). Hierin staan de randvoorwaarden voor dit project. De gemeenteraad verwacht in mei 2024 de NvU vast te stellen.

Planning vaststellen NvU:

  • donderdag 14 maart 2024: Beeldvormende raad
  • donderdag 16 mei 2024: Oordeelsvormende raad o.v.
  • donderdag 30 mei 2024: Besluitvormende raad o.v.

Omgevingsplan

Na het vaststellen van de NvU werken we verder aan het ruimtelijk passend maken van de nieuwbouwplannen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de nieuwe Omgevingswet. De planning van deze procedure volgt nog. En is dan ook te vinden op de website van de gemeenteraad en op de gemeentepagina van de Oegstgeester Courant.

Waar gaan we aan het werk?

Het voormalige partycentrum ‘La France’ aan de Rhijngeesterstraatweg in Oegstgeest.

Hoe gaan we te werk?

Het project voeren we in fases uit en bevindt zich nu in een voorbereidende fase. Via verschillende kanalen houden we u op de hoogte.

Activiteiten/participatie

Contactgegevens

Heeft u vragen? Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op 14 071. U kunt ook ons contactformulier invullen. De projectmedewerker is Florine Groenewoud.

Meer informatie en documenten

Hieronder vindt u meer informatie over dit project zoals, bewonersbrieven en presentaties.

  • Presentatie beeldvormende raadsvergadering d.d. 14 maart 2024 (volgt nog)