Op diverse locaties in Oegstgeest zijn peilbuizen geplaatst waarmee over langere termijn de grondwaterstanden worden gemeten. Met het meten van de grondwaterstanden krijgt de gemeente inzicht in schommelingen in de grondwaterstand. Hierdoor zijn bij klachten mogelijke oorzaken eenvoudiger te achterhalen. De peilbuizen zijn verspreid over de gemeente geplaatst.