In onze parken en wandelgebieden wonen veel soorten vogels. Sommige soorten bouwen hun nesten in laag struikgewas (roodborst), andere hoog in de bomen (reigers). Eenden maken nesten op de grond en de oeverzwaluw graaft diepe nestgangen in aarden wallen.

Broedende vogels waarderen rust

In het voorjaar worden eieren gelegd en uitgebroed en de jonge vogels worden nog lang door de ouders gevoed. Dit noemen wij het broedseizoen. Het broedseizoen is afhankelijk van het weer ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. Het broeden begint echter bij sommige vogels al eerder, en het is ook afhankelijk van de temperatuur.

Omdat de eieren en de pas uitgekomen jonkies warm moeten blijven zijn de vogels vooral vrouwtjes, zeer kwetsbaar omdat ze het nest niet kunnen verlaten. De partner, vaak een mannetje, moet hard werken om voedsel te zoeken. Later zullen beide ouders hun jonkies voeren. Wanneer er veel storing is vlakbij het nest, kunnen de ouders te lang wegblijven. Hierdoor zullen de eieren of jonkies onderkoeld raken of verhongeren. Rust is dus heel belangrijk. Blijf daarom op de paden en houd uw hond in de gaten. De vogels waarderen het enorm als er niet wordt gelopen, gerend of lawaai gemaakt in de buurt van hun nesten.

Bijzondere vogels in Oegstgeest

In het Bos van Wijckerslooth heeft een bosuil een huis gevonden voor zichzelf. De bosuil zoekt voedsel in de nacht en vindt het enorm fijn als er na de schemering geen lawaai of lichten in de buurt zijn. De jonge bosuilen heten takkelingen en kunnen niet vliegen of fladderen van tak naar tak. Een loslopende hond of mens die buiten paden treedt is voor de kleine uiltjes een gevaar. Ook loslopende katten kunnen een probleem zijn. Deze zijn ook s ’nachts actief.

Ook bevind zich in het bos een reigerkolonie dat wil zeggen dat er meerdere reigers zijn met nesten in de toppen van oude bomen. De bomen moeten groot genoeg zijn om de stevige nesten te kunnen dragen.

En bij de Klinkenbergerplas kunt u zelfs een ijsvogel aantreffen. De vogel is heel snel en is moeilijk om te spotten maar is toch tijdens het broeden kwetsbaar. Zij graven namelijk hun nesten in de grond bij een oever of in een wal aarde. Een nieuwsgierige loslopende hond of mens die buiten paden treedt kan onbedoeld schade veroorzaken aan de nestgangen.

Een andere oeverbroeder die bij Klinkenbergerplas aanwezig is en goed te spotten is, is de oeverzwaluw. Er staat zelfs een speciale oeverzwaluwwand voor deze vogels bij de kleine plas. Tijdens het broedseizoen is het belangrijk dat de wand voldoende rust krijgt zodat de vogels hun jonkies goed kunnen opvoeden. Het is leuk om alle vogels te bekijken maar houdt aub afstand en maak geen lawaai. De vogels zullen u dankbaar zijn.

Foto van een vliegende oeverzwaluw op een groene achtergrond

Informatieborden

In 2024 zijn wij begonnen met een campagne om extra informatieborden te plaatsen bij twee groengebieden. Hiermee proberen wij vriendelijk mensen te informeren over de mooie medebewoners van ons dorp en wat we kunnen doen om ze een fijne leefomgeving te bieden. Wij proberen de snoeiwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Bij maai- of snoeiwerkzaamheden doen wij altijd van te voren een check of er nesten of dieren aanwezig zijn en houden daar rekening mee. 

Informatiebord met de tekst help je mij rustig te broeden? met een ijsvogel met een visje in zijn bek op een tak.  Informatiebord met de tekst help je ons rustig op te groeien? met 3 jonge uilen op een tak in een boom met rood en groen blad

Overlast door meeuwen en kauwen

De bebouwde omgeving biedt meeuwen en kauwen voldoende voedsel en nestgelegenheid. Vooral op daken bouwen meeuwen graag een nest. Geschikte broedplaatsen voor meeuwen zijn onder andere platte daken, dakramen, tegen dakranden aan en achter de schoorsteen. Vooral meeuwen, maar ook kauwen, kunnen voor veel overlast zorgen in de vorm van lawaai, zwerfvuil, uitwerpselen en intimiderend gedrag naar mensen toe.

Wat kunt u als bewoner doen?

Een effectieve manier om overlast tegen te gaan, is voorkomen dat de vogels nestelen op ongewenste plekken, zoals op daken. Daarom is het van belang om voordat het broedseizoen begint hier al maatregelen tegen te nemen. U kunt zelf deze mogelijke nestlocaties ongeschikt maken door het leggen van een net of het spannen van draden.

Wet Natuurbescherming

Meeuwen en kauwen vallen onder de wettelijke bescherming van de Wet Natuurbescherming. Deze wet verbiedt het opzettelijk verontrusten, verwonden of doden van beschermde diersoorten als meeuwen. Ook het verwijderen van nesten of eieren is verboden. De gemeente kan om deze reden geen vogeloverlast bestrijden.