Het bomenbeleid werd door de gemeenteraad vastgesteld in juni 2018 en gaat uitsluitend over gemeentebomen. In het bomenbeleid staat hoe we het Oegstgeester bomenbestand onderhouden en beheren. We denken goed na over wat een boom nodig heeft om echt goed te groeien, zodat bomen langer meegaan.

Het bomenbeleid heeft vijf belangrijke uitgangspunten:

1. Kwaliteit voor kwantiteit

We investeren in kwaliteit en daarmee in bomen die lang en goed kunnen groeien. In stedelijk gebied is het belangrijk dat een boom een goede bovengrondse en ondergrondse groeiplaats heeft met voldoende ruimte en voeding. Zo blijft de boom langer gezond en groeit hij uit tot zijn volwassen maat. Het totale bomenbestand wordt vitaler en duurzamer. Hiermee voorkomen we extra snoeiwerkzaamheden, overlast of voortijdige verwijdering van de boom.

Volgens het bomenbeleid blijft het totaal aantal bomen ongeveer gelijk. Het is bij vervanging niet altijd wenselijk om op dezelfde locatie een nieuwe boom te planten. Bijvoorbeeld omdat de groeiplaats niet goed is of omdat er kabels en leidingen in de ondergrond lopen. Ook kan het logisch zijn om juist één grote boom te planten in plaats van twee kleinere. Dit is altijd maatwerk.

2. Integrale aanpak

Werkzaamheden in de openbare ruimte geven vaak overlast voor omwonenden. Waar mogelijk combineren we werkzaamheden, zoals riolerings- of herinrichtingswerkzaamheden. Ook de vervanging van bomen nemen we hierbij mee. Een integrale aanpak geeft de mogelijkheid om minder vitale bomen met een beperkte levensduur gelijktijdig te vervangen en nieuwe groeiplaatsen goed en duurzaam in te richten. Zo beperken we overlast voor inwoners en gebruiken we budgetten efficiënt.

3. Status van de bomen

Bij een herinrichting houden we rekening met de status van betrokken bomen. Monumentale en waardevolle bomen (bomenlijst)  zijn leidend in het ontwerp.  Dit betekent dat wanneer de toekomstverwachting van deze bomen goed is,  we ernaar streven om een zodanig ontwerp te maken dat deze bomen behouden kunnen blijven.

Bij overige bomen bepalen de locatie (al dan niet bescherm dorpsgezicht, groeiplaats) en het soort werkzaamheden in combinatie met de vitaliteit en toekomstverwachting van de bomen of ze vervangen moeten worden.

4. De juiste boom op de juiste plaats

We planten bomen die geschikt zijn voor de omstandigheden ter plaatse op lange termijn. Denk hierbij aan ruimte, bestrating en bestendigheid tegen droge of juist natte periodes. We kiezen ook voor diversiteit. Een bomenbestand met meer variatie is beter bestand tegen plagen en ziekten, is duurzamer en draagt bij aan biodiversiteit.

5. Participatie door bewoners

We weten dat ook veel inwoners het groen in hun straat of in Oegstgeest als dorp belangrijk vinden. Bij de noodzakelijke kap of vervanging van bomen, zullen we omwonenden vooraf informeren. Waar mogelijk betrekken we bewoners uit de directe woonomgeving bij de soortkeuze voor nieuwe bomen.

Waar mogelijk betrekken we ook de Adviescommissie Groen en Natuur en de Bomenbond Rijnland.