Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest heeft op 16 november 2021 de Bomenlijst 2021 vastgesteld.

Korte toelichting

Op de Bomenlijst staan bomen met een hoge leeftijd en een bijzondere waarde die extra beschermd worden. De Bomenlijst uit 2004 is nu geactualiseerd. Een boomdeskundige heeft alle genomineerde bomen gecontroleerd en beoordeeld. Uiteindelijk zijn vijf waardevolle bomen en één monumentale boom toegevoegd aan de Bomenlijst. Sinds 2004 zijn door natuurlijk verloop als ziekte en storm of herinrichting ook bomen verdwenen. Hiervoor zijn jongere bomen in de plaats gekomen die nog moeten uitgroeien tot waardevolle of monumentale boom. Deze staan niet op de Bomenlijst 2021.