Er zijn een aantal regels in de Wet Goed Verhuurschap waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden. Bent u huurder van een woning? En heeft u problemen met uw verhuurder of een verhuurbemiddelaar? Dan kunt u hieronder lezen wat de regels zijn en wat u kunt doen.

Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt.

Via de groene knop hieronder kunt u uw melding over ongewenst verhuurgedrag indienen.

Verhuurdersregels

Volgens de Wet Goed Verhuurderschap zijn er voor verhuurders van woningen een aantal regels op gesteld. Verhuurders zijn verplicht om:

 • een duidelijk en eerlijk selectieproces te hebben
 • objectieve criteria toe te passen bij het aanbieden van woonruimte
 • uitleg te geven aan niet-gekozen kandidaten over de keuze voor een andere huurder
 • discriminatie door verhuurbemiddelaars of beheerders voorkomen.
 • intimidatie van huurders, zowel bij selectie als tijdens de huurperiode te voorkomen
 • een schriftelijke huurovereenkomst voor alle nieuwe contracten vanaf 1 juli 2023 aan de huurder te geven. Voor oudere contracten moet er op 1 juli 2024 een schriftelijke huurovereenkomst zijn
 • huurders schriftelijk te informeren over hun rechten en plichten die niet in de huurovereenkomst staan, inclusief contactinformatie van de woningbeheerder en het gemeentelijke meldpunt: www.oegstgeest.nl/verhuurgedrag
 • aan huurders een duidelijke uitleg over servicekosten te geven bij het starten van de huur en jaarlijkse specificatie ervan te geven
 • te vermijden van het in rekening brengen van buitensporig hoge servicekosten aan de huurder. Deze kosten moeten redelijk en in evenwicht zijn met de geleverde diensten of faciliteiten
 • de betaalde borgsom van maximaal twee keer de maandhuur binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst terug te storten aan de huurder.

Wat kunt u melden?

U kunt de volgende problemen met uw/een verhuurder bij ons melden:

 • Intimidatie van woningzoekenden en huurdersdoor de verhuurder.
 • Discriminatie door de verhuurder.
 • Een gevraagde borgsom die hoger is dan tweemaal de kale huur.
 • Het ontbreken van een schriftelijke huurovereenkomst.
 • Het niet verstrekken van schriftelijke informatie door de verhuurder over:
  • rechten en plichten van de huurder;
  • borgsom: de hoogte en de regels van terugstorten;
  • contactgegevens voor vragen over de huurwoning;
  • contactinformatie van ons gemeentelijke meldpunt voor klachten over verhuurgedrag;
  • servicekosten, inclusief jaarlijkse kostenbeschrijving.
 • Het in rekening brengen van onrechtmatig hoge servicekosten.
 • Het in rekening brengen van kosten door bemiddelaars aan zowel verhuurder als huurder.

Bij overtreding van deze regels kunnen wij maatregelen nemen, zoals een boete opleggen of het in beheer nemen van de woning.

Goed om te weten

Niet alle meldingen kunnen wij direct behandelen. Ingewikkelde zaken kosten tijd en vragen om uitgebreide informatie. Ook kunnen wij niet alle meldingen verwerken of opgelossen. In sommige gevallen is het opstellen van een dossier noodzakelijk, wat tijd kost. Voor een snelle afhandeling is het belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie bij uw melding geeft.

Ook anonieme meldingen pakken wij op. Wij kunnen dan geen contact met u opnemen. Hou er rekening mee dat het in dat geval voor de gemeente moeilijker is om iets te doen aan het gedrag van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar.

Het meldformulier is in de Nederlandse taal. Is dit lastig voor u? Neem dan contact met ons op via 14 071. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur. Wij helpen u graag met het maken van de melding.

Meer informatie

Bent u huurder? Bekijk het voorlichtingsfilmpje van het Ministerie op volkshuisvestingnederland.nl.

Ben u verhuurder of verhuurbemiddelaar? Bekijk dan de nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars. Deze gelden vanaf 1 juli 2023.