Ze komen relatief vaak voor in spouwmuren en daken: beschermde dieren, zoals vleermuizen, huismussen en zwaluwen. Door uw woning te isoleren kunt u deze dieren ongewild wegjagen of doden. Om de leefomgeving te beschermen zijn hierover regels opgesteld in de Omgevingswet.

Wilt u uw woning isoleren? Bij de volgende maatregelen moet u rekening houden met de Omgevingswet:

  • Het isoleren van de woning. Houd rekening met vogels en vleermuizen die in diverse delen van de woning kunnen leven. Dit gaat om dakisolatie aan de binnen- en buitenzijde, spouwmuurisolatie, isolatie van borstweringen en buitengevelisolatie.
  • Het dichten van naden en kieren in de buitengevel. Dit kan ervoor zorgen dat dieren worden gehinderd.
  • Het plaatsen van zonnepanelen. Nesten onder de dakpannen of in de goot kunnen verstoord worden.
  • Het vervangen van kozijnen die aan een open spouwmuur grenzen.
  • Het slopen van een buitenmuur, schoorsteen of schuur. Hier kunnen vleermuizen of vogelnesten in zitten.
  • Het plaatsen of vervangen van een aanbouw, dakkapel of opbouw.

Eerder was er een vergunning nodig om bovenstaande maatregelen te nemen. Om te voorkomen dat dit nog langer noodzakelijk is, start de gemeente binnenkort met een onderzoek (het zogenaamde Soortenmanagementplan. Hieronder leest u er meer over). Tot die tijd kunt u isoleren als u kiest voor een bedrijf dat dit op een natuurvriendelijke manier doet. Natuurvriendelijk betekent dat het isolatiebedrijf onder andere rekening houdt met het broedseizoen van vogels, de overwinteringsperiode van vleermuizen en ruimte overlaat in de spouw voor beschermde dieren. Voor elk jaar is een maximum vastgesteld van het aantal woningen per buurt dat zo geïsoleerd mag worden. Dit wordt bijgehouden door de isolatiebedrijven en de provincie. Deze tijdelijke regeling geldt voor grondgebonden particuliere koopwoningen.

Tips over natuurvriendelijk isoleren
natuurvriendelijkisoleren.nl
RegionaalEnergieLoket.nl 

Oegstgeest werkt aan een Soortenmanagementplan

Als gemeente willen we het voor inwoners makkelijker maken om hun huizen te isoleren. Daarom is ons doel om voor het hele dorp een onderzoek uit te laten voeren door een ecologisch adviesbureau in de vorm van een Soortenmanagementplan (SMP) op. Voor dit SMP onderzoeken we per buurt waar welke beschermde diersoorten voorkomen, hoe groot populaties zijn en waar de nest- en verblijfsplaatsen zijn. Op basis daarvan maken we een plan met maatregelen om schade aan beschermde soorten te voorkomen. In dit plan beschrijven we ook hoe we er samen met woningeigenaren voor zorgen dat er voldoende verblijfplaatsen voor de dieren blijven of bijkomen. Zo kunnen we doorgaan met het verduurzamen van onze woningen en gelijktijdig de natuur om ons heen beschermen. 

Het maken van een SMP kost doorgaans 2 tot 3 jaar. Veel diersoorten laten zich niet het hele jaar zien, en je hebt meerdere metingen nodig om een goed beeld te krijgen van de populaties. Daarom is de verwachting dat we voor eind 2026 nog geen SMP gerealiseerd hebben. Tot die tijd maken we gebruik van de Landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren zoals ook hierboven beschreven is. Wanneer wij gebruik kunnen gaan maken van een andere regeling zullen wij dat communiceren via onze gemeentelijke nieuwsbrief en hier op de website.