WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. In juli 2022 is het startsein gegeven voor de aanleg van de ondergrondse warmteleiding van Rijswijk naar Leiden.

Naar verwachting zal in de loop van 2025 de aanleg van de uitbreiding starten en kan medio 2027 de eerste warmte aan Leiden en omliggende gemeenten geleverd worden door Vattenfall. Hiervoor wordt een piek- en back-upinstallatie gebouwd in Leiden. Lees hierover meer op de website van Vattenfall.