Welk bestemmingsplan geldt voor uw wijk? Voor de geldende bestemmingsplannen kunt u gebruik maken van de Kaartviewer Oegstgeest. De nieuwe bestemmingsplannen zijn ook op te roepen via Ruimtelijkeplannen.nl.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast hoe zij de beschikbare ruimte wil gebruiken. Nieuwe bebouwing moet passen in het bestaande bestemmingsplan; er mag bijvoorbeeld geen winkel worden gebouwd op een plaats die is bestemd voor eengezinswoningen. Voor alle wijken in Oegstgeest is een bestemmingsplan opgesteld.

Een bestemmingsplan bestaat uit deze delen:

  • Een kaart met daarop aangegeven welke bestemming, zoals wonen, bedrijven, groen of verkeer, waar van toepassing is
  • Regels die voor deze bestemmingen gelden
  • Een toelichting op de bestemmingsplanregels

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

De gemeente maakt een globale inventarisatie van het gebied. Bij deze inventarisatie hoort ook een wijkgesprek om helder te krijgen wat er 'leeft' binnen het bestemmingsplangebied.