Ontvangt u een bijstand- of WW-uitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u zelfstandige en verkeert u tijdelijk in financiële problemen? Mogelijk komt u in aanmerking voor financiële bijstand op grond van het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen).

Voorwaarden

Een uitkering op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen is mogelijk wanneer aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Zelfstandige

Een zelfstandige is iemand die:

  • Niet in loondienst is, maar een inkomen verdient met een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep; die tussen de 18 en 65 jaar oud is en minimaal 1225 uur per jaar in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep werkt.
  • In het bezit is van alle vergunningen, diploma's en voldoet aan de eisen van de milieuwetgeving en het bestemmingsplan.

Voor wie?

De uitkering kan aangevraagd worden door zelfstandigen die zijn ingeschreven in de bevolkingsadministratie van de gemeente en die tot de volgende categorieën behoren:

  • Mensen met een bijstands- of WW-uitkering die een eigen bedrijf willen beginnen
  • Mensen die het eigen bedrijf moeten beëindigen al dan niet door arbeidsongeschiktheid 
  • Mensen van 55 jaar en ouder die minstens 10 jaar een eigen bedrijf uitoefenen en die een inkomen hebben dat duurzaam lager is dan het sociaal minimum
  • Mensen met een eigen bedrijf, die tijdelijke financiële problemen hebben

Aanvragen

De gemeente Oegstgeest heeft vanaf 1 januari 2019 de uitvoering van Bbz-aanvragen uitbesteed aan de afdeling RBZ van de gemeente Rotterdam. Voor het aanvragen van een Bbz-uitkering kunt u contact opnemen met de gemeente Rotterdam.

Ga naar de website van RBZ: www.rotterdam.nl/rbz. U kunt online een afspraak maken. Kies bij Regionaal Bureau Zelfstandigen voor het maken van een afspraak in Leiden.

U kunt ook bellen met 14 010 (vraag naar Rotterdam, en vervolgens naar Regionaal Bureau Zelfstandigen). Geef bij het maken van de afspraak aan dat deze in Leiden plaatsvindt.

Toekennen

Op een eenvoudige aanvraag ontvangt u binnen acht weken een beslissing. Vaak moet er aanvullend onderzoek plaatsvinden. Wanneer er meer onderzoek nodig is, duurt de behandeling van de aanvraag langer.