Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting misschien niet te betalen. Dit heet kwijtschelding. De uitvoering ligt bij Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Voor vragen kunt u terecht bij het BSGR. 

Ga naar Kwijtschelding - BSGR voor meer informatie.