Veel mensen zijn een veel hoger bedrag kwijt aan gas en elektra dan een aantal jaar geleden. Als je niet zo’n hoog inkomen hebt, kan die flink hogere energienota maken dat het lastig is om rond te komen. Ook andere rekeningen moeten immers worden betaald. Gelukkig hebben we voor 2023  goed nieuws.

De gemeente heeft ook dit jaar van het Rijk geld ontvangen om voor 2023 een energietoeslag te kunnen uitbetalen aan mensen met een laag inkomen. De hoogte van de energietoeslag 2023 voor inwoners van Oegstgeest bedraagt €950,-. Waarschijnlijk is dit wel het laatste jaar dat we een energietoeslag kunnen geven.

Automatische betaling toeslag

Heeft u in maart 2023 een nabetaling van de energietoeslag 2022 ter hoogte van €500,- ontvangen? Dan ontvangt u in de tweede helft van november de energietoeslag 2023 automatisch, mits uw inkomen in de tussentijd niet te veel is gestegen. U ontvangt hierover een brief. Ook als u niet eerder een energietoeslag hebt ontvangen, maar wel sinds dit jaar (en nog steeds) een bijstandsuitkering ontvangt, ontvangt u de energietoeslag 2023 automatisch.

Heeft u de energietoeslag niet eerder ontvangen en denkt u er wel recht op te hebben? Neem dan contact met ons op. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur op telefoonnummer 14 071.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. U bent ouder dan 21 jaar. Bent u getrouwd of samenwonend, dan moet u beiden ouder dan 21 jaar te zijn;
   
 2. U woont zelfstandig. Dit is een woning met een eigen toegangsdeur, een woon(slaap)kamer, een eigen keuken en een eigen toilet. Kamerhuur valt hier niet onder.
   
 3. Uw (gezamenlijk) netto inkomen is, inclusief vakantiegeld, lager dan:    
 • € 1.459,94 als u alleenstaand of alleenstaande ouder bent
 • € 2.085,62 als u getrouwd of samenwonend bent
 • € 1.629,19 als u pensioengerechtigd en alleenstaand bent
 • € 2.212,32 als u pensioengerechtigd en getrouwd of samenwonend bent.

U komt niet voor de eenmalige energietoeslag in aanmerking als u:

 • een inwonende (mede)bewoner bent;
 • in een instelling woont;
 • alleen met een briefadres staat ingeschreven;
 • student bent.

Contact

Wilt u een aanvraag doen? Twijfelt u of u recht heeft? Of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met team Sociale Zaken. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur op telefoonnummer 14 071. Zij kunnen u verder helpen en een aanvraagformulier toesturen.

Misschien zijn er nog meer mogelijkheden voor u. Als u een laag inkomen hebt, dan biedt de gemeente mogelijk meer financiële ondersteuning. Neem eens een kijkje bij Minimabeleid volwassenen of Minimabeleid Jeugd via Werk, bijstand en geldzaken.

Tijdelijk noodfonds energie

Naast de Energietoeslag bestaat ook het Noodfonds Energie. Heeft u hoge energielasten en kunt u uw energierekening niet (meer) betalen? Dan kunt u van de Rijksoverheid financiële steun krijgen via het Noodfonds Energie. Uw bruto-inkomen en de hoogte van de energierekening ten opzichte van uw inkomen bepalen of u een deel van de energiekosten vergoed krijgt. Ga naar www.noodfondsenergie.nl voor meer informatie. U kunt een aanvraag doen tot eind maart 2024.