Hebt u psychische of psychosociale problemen? En is het daardoor moeilijk om zelfstandig te wonen? Dan is soms ondersteuning bij het wonen nodig, zoals bijvoorbeeld Beschermd wonen. Het Sociaal Team onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Beschermd wonen betekent dat u veilig woont en begeleiding krijgt.

  • Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding beschikbaar. Soms op afroep, soms vlakbij.
  • U heeft een eigen kamer.
  • U deelt soms de badkamer, keuken en zitkamer met andere bewoners.
  • Een begeleider helpt u met de indeling van de dag, met het zorgen voor uw huishouden en met eropuit gaan.

Psychische behandeling valt niet onder Beschermd wonen.

Voorwaarden

  • U heeft een psychiatrische stoornis. Deze is officieel vastgesteld. Er is dus een diagnose.
  • U kunt niet (meer) zelfstandig wonen.
  • Het is voor u noodzakelijk dat er 24 uur per dag hulp beschikbaar is.
  • U woont in Oegstgeest
  • U bent 17,5 jaar of ouder.

Welke hulp u krijgt en hoe lang die duurt, hangt af van uw mogelijkheden en van de hulp die uw omgeving kan bieden. Ook kijken we of een andere vergelijkbare voorziening via een andere wet van toepassing is. Bijvoorbeeld via de Wet langdurige zorg (Wlz). Is er een andere voorziening via een andere wet? Dan moet u die andere voorziening aanvragen.

Kijk voor meer informatie en andere woonmogelijkheden op www.regelhulp.nl.