We treffen voorbereidingen voor de vervanging van de riolering in het deel van de wijk Oudenhof tussen de Frans Halslaan en de Hazenboslaan. De riolering is dringend aan vervanging toe en ook de nutsvoorzieningen, in het bijzonder de gas- en waterleiding, hebben onderhoud nodig. In deze brief leest u meer over de planning en de werkzaamheden. Ook nodigen we u graag uit voor de bewonersavond op 18 mei 2022.   

Het project

De riolering in de wijk Oudenhof dateert uit de jaren 60/70 van vorige eeuw, daarmee zit de riolering aan het einde van de technische levensduur. Door de “leeftijd” van het riool is er een noodzaak om de riolering te vervangen. Het vervangen van het riool is tevens de aanleiding om andere werkzaamheden in de straat uit te voeren. We willen voorkomen dat de straat meerdere malen open moet. Daarom zullen de nutsbedrijven hun werkzaamheden aan kabels en leidingen vooruitlopend uitvoeren. Het gaat daarbij om vervangingswerkzaamheden van de gas- en waterleiding. De werkzaamheden verschillen per straat. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren zal er grond moet worden ontgraven om bij de riolering en kabels en leidingen te komen. Binnen het project zal de verharding (wegen en voetpaden) gelijktijdig worden vervangen, zodat het gebied weer een “opfrisbeurt” krijgt en onderhoudswerkzaamheden de komende jaren worden beperkt.

In sommige straten staan er bomen direct boven de kabels en leidingen. Deze bomen zijn al in slechtere staat en/of zullen door de werkzaamheden beschadigd worden. Deze bomen zullen helaas vervangen moeten worden. In eerste instantie gaat het project uit van het vervangen van de bomen, maar we kijken graag met u wat de mogelijkheden voor een toekomstbestendige groenstructuur zijn.

Planning

De werkzaamheden van de kabel- en leidingbedrijven starten op maandag 23 mei 2022. Er wordt gewerkt in fases per (delen van een) straat. Uw woning blijft steeds bereikbaar voor uzelf en voor hulpdiensten. Waar nodig leiden we verkeer om. In totaal duren de werkzaamheden van het project ongeveer anderhalf jaar. We hopen op uw begrip voor eventuele overlast.

Nieuwe inrichting voor de toekomst

De straten in uw buurt worden na de werkzaamheden opnieuw ingericht. Dat geeft ons de kans om uw buurt aantrekkelijker een duurzamer te maken. We kiezen bijvoorbeeld voor een nieuw rioolstelsel dat regenwater apart afvoert. Op plekken waar we groen moeten vervangen, kiezen we voor nieuw groen dat goed groeit in de bebouwde omgeving en in een veranderend klimaat. Uw mening is daarbij van belang! We vertellen u hier tijdens de bewonersavond meer over.

Bewonersavond op 18 mei 2022

Op woensdag 18 mei 2022 organiseren wij een bewonersavond. We presenteren dan het voorlopig ontwerp voor dit project en horen daar graag uw reactie op. We vertellen u meer over de aard en noodzaak van de werkzaamheden. Naast medewerkers van de gemeente zijn er ook vertegenwoordigers van nutsbedrijven aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom in het gemeentehuis van Oegstgeest (Rhijngeesterstraatweg 13). De bijeenkomst duurt van 19.00 tot ongeveer 21:00 uur (inloop tot 19:15).

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met Pepijn Meeuwsen, projectleider, via email meeuwsen@oegstgeest.nl of via telefoonnummer 14071 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur).