Het project

De riolering in de wijk Oudenhof dateert uit de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw. Dit betekent dat de riolering inmiddels aan het einde van zijn technische levensduur zit. Door de “leeftijd” van het riool is er de noodzaak om de riolering te vervangen. Het vervangen van het riool is tevens de aanleiding om andere werkzaamheden in de straat uit te voeren. Bijvoorbeeld het opnieuw bestraten van wegen en voetpaden. Het gebied krijgt daardoor weer een “opfrisbeurt” en onderhoudswerkzaamheden de komende jaren worden beperkt. Hiermee voorkomen we dat de straat meerdere malen open moet en beperken we overlast.

Kabels en leidingen

Voordat we de riolering vervangen voeren de nutsbedrijven onderhoud uit aan kabels en leidingen. Het gaat daarbij om vervangingswerkzaamheden van de gas- en waterleiding. De werkzaamheden verschillen per straat. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt er grond ontgraven om bij de riolering en kabels en leidingen te komen.

Bomen

In sommige straten staan er bomen direct boven de kabels en leidingen. Deze bomen zijn al in slechte staat en/of raken door de werkzaamheden beschadigd. Daarom denken we aan het vervangen van deze bomen. Maar we kijken graag met u wat de mogelijkheden voor een toekomstbestendige groenstructuur zijn.

Nieuwe inrichting

De straten in uw buurt worden na de werkzaamheden opnieuw ingericht. Dat geeft ons de kans om uw buurt aantrekkelijker een duurzamer te maken. We kiezen bijvoorbeeld voor een nieuw rioolstelsel dat regenwater apart afvoert. Op plekken waar we groen moeten vervangen, kiezen we voor nieuw groen dat goed groeit in de bebouwde omgeving en in een veranderend klimaat. Uw mening is daarbij van belang! 

Indeling wijk

Bewonersavond deelgebied B

Op 15 februari 2023 organiseren wij een bewonersavond over deelgebied B. We vertellen u meer over de aard en noodzaak van de werkzaamheden. We halen daarbij ook graag uw ideeën en suggesties op. Naast medewerkers van de gemeente zijn er ook vertegenwoordigers van Dunea aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom in het gemeentehuis van Oegstgeest (Rhijngeesterstraatweg 13). De bijeenkomst duurt van 19.00 tot ongeveer 20:30 uur (inloop v.a. 18:45). We horen graag of u komt.

Aanmelden? Stuur een e-mail met onderwerp 'Bewonersavond Oudenhof deelgebied B' naar doemee@oegstgeest.nl. En geef uw naam, adres en het aantal personen dat naar de informatieavond komt aan ons door.

Tot dan!

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem contact op met Pepijn Meeuwsen (projectleider) via meeuwsen@oegstgeest.nl of telefoonnummer 14 071 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur).