Het project

De riolering in het deel van de wijk Oudenhof tussen de Frans Halslaan en de Hazenboslaan is dringend aan vervanging toe. Ook de nutsvoorzieningen, in het bijzonder de gas- en waterleiding, hebben onderhoud nodig. De riolering in de wijk Oudenhof dateert uit de jaren 60/70 van vorige eeuw, daarmee zit de riolering aan het einde van de technische levensduur. Door de “leeftijd” van het riool is er een noodzaak om de riolering te vervangen. Het vervangen van het riool is tevens de aanleiding om andere werkzaamheden in de straat uit te voeren. We willen voorkomen dat de straat meerdere malen open moet. Daarom zullen de nutsbedrijven hun werkzaamheden aan kabels en leidingen vooruitlopend uitvoeren. Het gaat daarbij om vervangingswerkzaamheden van de gas- en waterleiding. De werkzaamheden verschillen per straat. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren zal er grond moet worden ontgraven om bij de riolering en kabels en leidingen te komen. Binnen het project zal de verharding (wegen en voetpaden) gelijktijdig worden vervangen, zodat het gebied weer een “opfrisbeurt” krijgt en onderhoudswerkzaamheden de komende jaren worden beperkt.

In sommige straten staan er bomen direct boven de kabels en leidingen. Deze bomen zijn al in slechtere staat en/of zullen door de werkzaamheden beschadigd worden. Deze bomen zullen helaas vervangen moeten worden. In eerste instantie gaat het project uit van het vervangen van de bomen, maar we kijken graag met u wat de mogelijkheden voor een toekomstbestendige groenstructuur zijn.

Nieuwe inrichting voor de toekomst

De straten in uw buurt worden na de werkzaamheden opnieuw ingericht. Dat geeft ons de kans om uw buurt aantrekkelijker een duurzamer te maken. We kiezen bijvoorbeeld voor een nieuw rioolstelsel dat regenwater apart afvoert. Op plekken waar we groen moeten vervangen, kiezen we voor nieuw groen dat goed groeit in de bebouwde omgeving en in een veranderend klimaat. Uw mening is daarbij van belang! 

Denkt u mee?

De straten in uw buurt worden na de werkzaamheden opnieuw ingericht. We horen graag uw mening. Op ons Doe Mee Platform vindt u de meest actuele stand van zaken en kunt u zien wanneer en hoe u op de plannen kunt reageren.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met Pepijn Meeuwsen, projectleider, via email meeuwsen@oegstgeest.nl of via telefoonnummer 14071 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur).