Geen nieuws beschikbaar.

Wat gaan we doen?

We vervangen de riolering. Het vervangen van het riool is tevens de aanleiding om andere werkzaamheden in de straat uit te voeren. Bijvoorbeeld het opnieuw bestraten van wegen en voetpaden. En voordat we de riolering vervangen voeren de nutsbedrijven onderhoud uit aan kabels en leidingen. Het gaat daarbij om vervangingswerkzaamheden van de gas- en waterleiding.

De straten in uw buurt worden na de werkzaamheden opnieuw ingericht. Dat geeft ons de kans om uw buurt aantrekkelijker een duurzamer te maken. We kiezen bijvoorbeeld voor een nieuw rioolstelsel dat regenwater apart afvoert. Op plekken waar we groen moeten vervangen, kiezen we voor nieuw groen dat goed groeit in de bebouwde omgeving en in een veranderend klimaat. Uw mening is daarbij van belang!

Wanneer doen we dit?

Oudenhof A: gereed mei 2024
Oudenhof B: start uitvoering april 2024

De planning kan veranderen, bijvoorbeeld door invloed van het weer.

Waar gaan we aan het werk?

Deelgebied A

 • Hazenboslaan
 • Pieter Molijnlaan
 • Jacob van Ruysdaellaan
 • Adriaan van Ostadelaan
 • Rembrandt van Rijnlaan
 • Frans Halslaan

Deelgebied B

 • President Kennedylaan 84 t/m 100 & 144 t/m 158 & 216 t/m 230
 • Menso Kamerlingh Onneslaan
 • Floris Versterlaan

Wat betekent dit voor u?

De werkzaamheden verschillen per straat. Voorafgaand aan de werkzaamheden sturen we per straat een informatiebrief met specifiekere informatie. We doen ons best de overlast te beperken en zorgen dat alle woningen bereikbaar blijven. Houdt u rekening met onderstaande situaties en werkzaamheden:

 • Bouwkundige opnames;
 • Tijdelijk afsluiten parkeervakken en/of straat;
 • Materiaalopslag op parkeervakken;
 • Afwijkende afvalinzameling;
 • Geluidsoverlast.

Hoe gaan we te werk?

Het project voeren we in fases uit. Via verschillende communicatiemiddelen houden we u op de hoogte. Denk bijvoorbeeld aan nieuwsberichten, bewonersbrieven en informatie avonden. Er is ook een participatieplatform met meer informatie.

Contactgegevens

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op 14 071.

Activiteiten en participatie

Op het DoeMee Platform vind u de meest actuele informatie over georganiseerde activiteiten en participatie mogelijkheden.

Bezoek het DoeMee Platform voor deelgebied A

Bezoek het DoeMee Platform voor deelgebied B