Elektrisch rijden is een essentiële ontwikkeling om toekomstige generaties te voorzien van een gezond leefklimaat. Elektrisch rijden levert niet alleen een bijdrage aan het verwezenlijken van een duurzame samenleving, maar ook aan minder geluidsoverlast en een betere luchtkwaliteit.

Het aantal elektrische voertuigen is de afgelopen jaren enorm toegenomen, met als gevolg uitbreiding van de huidige laadinfrastructuur en herziening van het beleid. Met het vaststellen van de Laadvisie en Uitgangspunten ‘Infrastructuur voor elektrisch rijden 2023’ beoogt de gemeente te anticiperen op de verdere groei van het gebruik van elektrische voertuigen en haar inwoners hiermee een stimulans te bieden. Bekijk hieronder de vastgestelde beleidsdocumenten:

•    Laadvisie ‘Infrastructuur voor elektrisch rijden 2023’ – Gemeente Oegstgeest;
•    Uitgangspunten ‘Infrastructuur voor elektrisch rijden 2023’ – Gemeente Oegstgeest.

Laadpaal aanvragen

Woont of werkt u in Oegstgeest en bent u in het bezit van een volledig elektrisch voertuig of een plug-in hybride voertuig? Dan bestaat de mogelijkheid om een openbare laadpaal aan te vragen.

Via de website www.laadpaalnodig.nl kunt u direct een laadpaal aanvragen bij één van de aanbieders waar de gemeente mee samenwerkt. Op deze website staan ook de eisen en voorwaarden vermeld die van toepassing zijn op uw aanvraag. De website is een samenwerkingsverband voor het aanvragen van openbare laadpalen tussen aanbieders, gemeenten en het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur.

Veel gestelde vragen

Overzichtskaart laadpalen