Heeft u een pleziervaartuig en bent op zoek naar een ligplaats binnen de gemeente Oegstgeest dan heeft u een vergunning nodig.

De gemeente Oegstgeest heeft een beperkt aantal ligplaatsen voor pleziervaartuigen aan het Rademakerspad.

Let op: op dit moment zijn er geen ligplaatsen beschikbaar. U kunt wel een melding doen voor een plaats op de wachtlijst.

Aanmeldingsprocedure wachtlijst.

  1. Belangstellenden worden naar volgorde van binnenkomst op de wachtlijst geplaatst.
  2. Personen die in aanmerking willen komen voor een ligplaats aan het Rademakerpad kunnen hiervan melding doen via onderstaande link, onder vermelding van hun contactgegevens en het type boot, en worden op een wachtlijst geplaatst.
  3. Voor plaatsing op de wachtlijst komen enkel inwoners uit Oegstgeest in aanmerking.
  4. Vrijgekomen ligplaatsen worden aangeboden aan de eerstvolgende op de wachtlijst
  5. Personen die voor het eerst een ligplaataanbod krijgen dienen binnen zes weken na ontvangst van dit aanbod een aanvraag ligplaatsvergunning in te dienen. Indien na zes weken geen aanvraag is ontvangen wordt de vrijgekomen ligplaats aan de eerstvolgende op de wachtlijst aangeboden. Deze dient eveneens binnen zes weken een aanvraag ligplaatsvergunning in te dienen, enzoverder.
  6. Een persoon wordt van de wachtlijst verwijderd zodra een ligplaats aan de persoon is aangeboden.

Kosten

Aanvraag vergunning €100,-