De gemeente strooit bij gladheid alleen de doorgaande wegen, busroutes en fietspaden. Het strooizout werkt pas goed als er veel over een weg wordt gereden. Om deze reden worden er ook geen voetpaden gestrooid.

Actuele strooiroutes kunnen afwijken van de op de website getoonde informatie.
(laatste update 10 januari 2023)

Eigen trottoir strooien

Bij sneeuwval en langdurige gladheid vraagt de gemeente iedereen om het trottoir voor de woning of winkel, sneeuwvrij te maken en te strooien. Zo zorgen wij met zijn allen met minimale inspanning voor een leefbare openbare ruimte.

Strooiroutes

In het gladheidbestrijdingsplan zijn vier verschillende strooiroutes opgenomen, waaronder twee voor fietspaden en twee voor autowegen. De fietspaden worden altijd gestrooid, dus ook ’s nachts en in het weekend.

De routes voor autowegen zijn verdeeld in een A-route die altijd - dus ook 's nachts en in het weekend - wordt gestrooid en een B-route met straten die overdag worden gestrooid wanneer ijzel of sneeuw langdurig aanhoudt.

Bij aanhoudende gladheid strooien wij extra op een aantal wegdelen.

Veel gestelde vragen over gladheidsbestrijding.