Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? U kunt bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen binnen de EU. De lokale regels voor parkeren blijven gewoon gelden.

Er zijn 4 soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

 1. bestuurderskaart (GPK-B)
 2. passagierskaart (GPK-P)
 3. bestuurders- en passagierskaart (GPK-B/P)
 4. instellingskaart (GPK-I)

1. Bestuurderskaart (GPK-B)

Een GPK-B kan op grond van de volgende voorwaarden worden verstrekt aan een bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel:

 1. de persoon is inwoner in de gemeente;
 2. de persoon heeft de beschikking over een motorvoertuig en een geldig rijbewijs, of de persoon heeft de beschikking over een brommobiel met een geldig bromfietscertificaat;
 3. de persoon heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;
 4. de persoon is niet in staat om met gebruikelijke loophulpmiddelen zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Salude Medisch Advies doet een medische keuring om te kijken of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden 3 en 4. Een keuring betekent niet altijd dat er lichamelijk onderzoek plaatsvindt. Soms levert een gesprek voldoende gegevens op. Salude Medisch Advies kan indien nodig gegevens opvragen bij de huisarts of specialist van de aanvrager. Salude stuurt het advies aan de gemeente op.

2. Passagierskaart (GPK-P)

Een GPK kan aangevraagd worden voor een passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel. De GPK wordt alleen verstrekt als er voldaan wordt aan alle volgende 4 voorwaarden:

 1. de persoon is inwoner in de gemeente;
 2. de persoon is voor het vervoer van deur tot deur altijd en elke keer afhankelijk van de hulp van de bestuurder die de persoon vervoert;
 3. de persoon heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;
 4. de persoon is niet in staat om met gebruikelijke loophulpmiddelen zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Salude Medisch Advies doet een medische keuring om te kijken of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden 2,3 en 4. Een keuring betekent niet altijd dat er lichamelijk onderzoek plaatsvindt. Soms levert een gesprek voldoende gegevens op. Salude Medisch Advies kan indien nodig gegevens opvragen bij de huisarts of specialist van de aanvrager. Salude stuurt het advies aan de gemeente op.

3. Bestuurders- en passagierskaart (GPK-B/P)

Het is mogelijk dat een persoon in aanmerking komt voor zowel een bestuurders- als een passagierskaart. Dit kan alleen met een geldig rijbewijs.

Als een persoon met een GPK-B een GPK-P wil, dan moet er altijd een medische keuring plaatsvinden. 

4. Instellingskaart (GPK-I)

Een GPK kan eveneens verstrekt worden aan instellingen. Het gaat dan om het collectief vervoer van personen die in een instelling verblijven. Hierbij gaat het om instellingen die zijn toegelaten op grond van artikel 5 lid 1 van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Aangezien de bewoners van dergelijke instellingen over het algemeen voldoen aan de gestelde criteria, kan deze kaart zonder tussenkomst van een keurende instantie worden afgegeven. Om in aanmerking te komen voor een instellingskaart dient aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • het moet gaan om een instelling die zorg verleend als bedoeld in artikel 3.1.1. van de Wet langdurige zorg  (Wlz) oftewel, een Wlz-instelling;
 • het personeel van de instelling dient voorts belast te zijn met het vervoer van bewoners die voldoen aan de wettelijke criteria zoals genoemd in artikel 1, lid 1, onder b, c of d van de Regeling gehandicaptenkaart.

De aanvraag voor een GPK-I moet worden ingediend door het bestuur van de Wlz-instelling.


Kosten 2024

Product Prijs*
Gehandicaptenkaart € 60,90
Medische keuring € 137,10

*Heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een volledige vergoeding van de kosten. Neem hiervoor eerst contact op met de afdeling Sociale Zaken van gemeente Oegstgeest. Zij zijn iedere werkdag tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch bereikbaar via (071) 51 91 830.


Geldigheid en eigendom

De gehandicaptenparkeerkaart kan minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig zijn. De kaart blijft eigendom van de gemeente Oegstgeest en u levert de kaart weer in als deze verlopen is of niet meer wordt gebruikt.


Medische keuring

Voor een nieuwe kaart is er altijd een medische keuring nodig. Salude Medisch Advies keurt u (met ingang van 1 januari 2022). Een keuring betekent niet altijd dat u een lichamelijk onderzoek krijgt. Soms is een gesprek voldoende. Salude kan informatie opvragen bij uw huisarts of specialist. 

Bij een verlening van de kaart beoordeelt de keuringsarts op basis van het dossier of herkeuring wenselijk is. Daarbij weegt de keuringsarts ook mee of veranderingen in de medische wereld kunnen leiden tot een ander oordeel dan destijds is afgegeven.

Wanneer een GPK voor minder dan 5 jaar is afgegeven, volgt altijd een medische keuring. Een kortere geldigheidsduur duidt immers op de mogelijkheid dat verandering in de situatie is ontstaan.


Aanvragen

Vraag de gehandicaptenparkeerkaart online aan. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U betaalt direct online.

U krijgt daarna een oproep voor een medische keuring. De gemeente laat via een brief weten of u een gehandicaptenparkeerkaart krijgt of niet.

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Neemt u dan telefonisch contact op via 14071.


Hoe lang duurt het?

De gemeente Oegstgeest laat via een brief weten of u een gehandicaptenparkeerkaart krijgt of niet. Dit is meestal binnen 6 weken. Soms kan het inplannen van een medische keuring voor vertraging zorgen. Onze servicenorm voor de gehandicaptenparkeerkaart is: Als de keuring tijdig plaatsvindt en de benodigde (medische) informatie tijdig beschikbaar is gesteld, volgt binnen zes weken een besluit op de aanvraag voor de gehandicaptenparkeerkaart.


De kaart afhalen

Voor het afhalen kunt u een afspraak maken door te bellen met het telefoonummer 14071. Bij het afhalen van de kaart dient de aanvrager de toekenning, een pasfoto en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Op de begane grond van het gemeentehuis staat een pasfotohokje. Hier kunt u voor €9 pasfoto’s laten maken voor officiële documenten. De pasfoto’s worden direct afgedrukt. Let op: Maak eerst de pasfoto's en meld u daarna pas aan bij de aanmeldzuil voor uw afspraak.

Wat moet u meenemen?

 • de toekenning;
 • een pasfoto;
 • een geldig legitimatiebewijs.

Bij een verlenging van de kaart:

 • de oude kaart.