Wilt u een voorwerp op de openbare weg plaatsen? Maak dan altijd een melding bij ons. Want voor het plaatsen van een voorwerp op de openbare weg zijn er regels.
Bekijk de voorwaarden (artikel 3.43 e.v.)

Melding

 • Als u een melding maakt, laten wij u weten of een vergunning nodig is.
 • Als u voldoet aan de voorwaarden is een vergunning niet nodig.
 • Een melding maakt u minimaal 2 weken voordat u het voorwerp op de openbare weg wilt plaatsen.

Voor mobiele kranen is een melding voldoende wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • De kraan wordt maximaal 1 dagdeel (4 uur) geplaatst.
 • Er is geen wegafsluiting nodig.

Vergunning

Voldoet u niet aan de voorwaarden dan vraagt u een vergunning aan.

Afzetten van een weg

Wilt u weg afzetten? Dan vraagt u altijd een vergunning aan. Ook als dit gedeeltelijk is. Geef duidelijk aan hoe en met welke middelen u voor de veiligheid van het verkeer zorgt. Denk hierbij aan:

 • Het plaatsen van hekken of verkeersborden
 • De benodigde omleidingsroutes en hoe deze worden aangegeven
 • De inzet van verkeersregelaars.
 • De verkeersmaatregelen voldoen aan de regels (CROW 96b).
 • U tekent een situatieschets. Hierop zijn de verkeersmaatregelen zichtbaar.
 • U vraagt de vergunning minimaal 2 weken van te voren aan.

Verhuiswagens en vrachtwagens

Het plaatsen van een verhuiswagen valt onder het laden en lossen zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet. U mag hierbij natuurlijk geen gevaar of hinder veroorzaken. Kunt u de verhuiswagen nergens anders neerzetten dan op de stoep? Dan heeft u een ontheffing RVV art. 87 nodig. Deze ontheffing kunt aanvragen via onderstaande link:

Kosten 2024

Product Prijs*
Melding Plaatsing voorwerp op openbare weg € 0,00
Vergunning Plaatsing voorwerp op openbare weg € 126,65
Ontheffing Verhuis- en vrachtwagen € 60,90

* u ontvangt een factuur.

Vergoeding gebruik gemeentegrond

Door een voorwerp op de openbare weg te plaatsen gebruikt u gemeentegrond. Voor het gebruik van gemeentegrond betaalt u jaarlijks een vergoeding (precario). Hoeveel u betaalt is afhankelijk van het aantal m2 dat u gebruikt. U ontvangt na afloop van het jaar een aanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, tel. (071) 52 56 200.