Het kan zijn dat u een een melding moet doen of vergunning nodig heeft als u een object wilt plaatsen langs de kant van de weg, berm of op het trottoir.

Voorwaarden en regels

Als u voldoet aan voorwaarden voor een melding is een vergunning niet nodig.

U dient wel minimaal 5 werkdagen van te voren de melding te doen.

Voor mobiele kranen is geen melding nodig wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • De kraan wordt maximaal 1 dagdeel(4 uur) geplaatst
  • Er is geen wegafsluiting nodig

Vergunning aanvragen

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan kunt u via onderstaande knop een vergunning aanvragen.

Kosten

De kosten voor een vergunning voor het plaatsen van een voorwerp op de openbare weg bedragen € 100,15.

Aangezien er door een voorwerp te plaatsen op de openbare weg gemeentegrond wordt ingenomen, ontvangt u na afloop van het jaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, tel. (071) 52 56 200, een aanslag precariobelasting berekend naar m².