Het kan zijn dat u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft als u een object wilt plaatsen op de openbare weg.

Voorwaarden en regels

Als u voldoet aan voorwaarden voor een melding is een vergunning niet nodig.

U dient wel minimaal 5 werkdagen van te voren de melding te doen.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan kunt een vergunning aanvragen via onderstaande link:

Voor mobiele kranen is een melding voldoende wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • De kraan wordt maximaal 1 dagdeel (4 uur) geplaatst
  • Er is geen wegafsluiting nodig

Indien u een weg geheel of gedeeltelijk wilt afzetten is een vergunning nodig. U moet duidelijk aangeven op welke wijze en met welke middelen u de veiligheid van het verkeer waarborgt. Hierbij moet u denken aan:

  • Het plaatsen van hekken of verkeersborden
  • De benodigde omleidingsroutes en hoe deze worden aangegeven
  • De inzet van verkeersregelaars.

De verkeersmaatregelen moeten voldoen aan de CROW 96b.

U tekent de verkeersmaatregelen in op de situatieschets.

De aanvraag voor een geheel of gedeeltelijke afzetting dient minimaal 2 weken van te voren te worden ingediend via onderstaande link:

Verhuiswagens en vrachtwagens

Het plaatsen van een verhuiswagen valt onder het laden en lossen zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet. U mag hierbij natuurlijk geen gevaar of hinder veroorzaken. Kunt u de verhuiswagen nergens anders neerzetten dan op de stoep? Dan heeft u een ontheffing RVV art. 87 nodig. Deze ontheffing kunt aanvragen via onderstaande link:

Kosten

De Kosten voor een vergunning voor het plaatsen van een voorwerp op de openbare weg bedragen € 120,-.

De kosten voor een ontheffing verhuiswagen en vrachtwagen bedragen € 57,70.

Aangezien er door een voorwerp te plaatsen op de openbare weg gemeentegrond wordt ingenomen, ontvangt u na afloop van het jaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, tel. (071) 52 56 200, een aanslag precariobelasting berekend naar m².