Het kan zijn dat u een ontheffing nodig heeft als u een object wilt plaatsen langs de kant van de weg, berm of op het trottoir. Zo moet u bijvoorbeeld een ontheffing aanvragen als u een container, bouwkeet of steiger wilt plaatsen tijdens het verbouwen van uw huis.

Voorwaarden

Of u een ontheffing ontvangt, hangt onder andere af van:

  • de grootte van het object dat u wilt plaatsen
  • de plaats waar u het object wilt neerzetten
  • hoe lang u het object wilt laten staan
  • of er ruimte is


De gemeente kan de ontheffing weigeren als:

  • het schade toebrengt aan de weg
  • het gevaar oplevert voor de bruikbaarheid en veiligheid van de weg
  • het niet voldoet aan de welstandseisen
  • er sprake is van overlast

Kosten

De kosten voor een ontheffing voor het plaatsen van een voorwerp op de openbare weg bedragen € 97,75.