Wanneer een inwoner of rechtspersoon een spandoek wil ophangen boven een openbare weg moet minimaal vier weken voorafgaande aan de plaatsing een meldingsformulier worden ingediend. U heeft de toestemming binnen ongeveer twee weken in huis.

Wat u moet weten

Het ophangen van een spandoek is uitsluitend toegestaan op door de gemeente aangewezen plaatsen. Er mag één spandoek per locatie komen te hangen. Het ophangen kan op de volgende plaatsen:

  • Rotonde Hofdijck met de Laan van Oud-Poelgeest; 
  • Rijnzichtweg ter hoogte van het Apolloplein; 
  • Op de kruising van de Haaswijklaan met de Haarlemmerstraatweg;
  • Rustenburgerpad;
  • Brug Poelgeest.

De vergunning wordt verleend op grond van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest.