De polders vlakbij de wijk Poelgeest zijn een prachtig natuurgebied. Het gebied is in beheer bij Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. De polders zijn ontwikkeld door DS Landschapsarchitecten

Honden in de polders

Honden zijn in de polders niet toegestaan.

  • De polders hebben vooral een natuurlijke functie. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap beschermt en ontwikkelt de natuurlijke waarden van de polder. Het beheer is er op gericht om de bodem te verschralen, zodat er meer soorten bloemen en planten een kans krijgen zich te ontwikkelen. Hondenpoep in de polder veroorzaakt meststoffen in de bodem en dat heeft een negatieve invloed op het verschralen van de bodem waardoor er dus minder plant- en bloemsoorten tot ontwikkeling komen.
  • Ook heeft de hondenpoep een negatief effect op de waterkwaliteit. Het regenwater uit de wijk wordt door de waterlopen in de polder gezuiverd en komt vervolgens via het waterrad weer schoon de wijk in.

Bovendien lopen honden in de polder meer risico om teken op te lopen.