Deze regels zijn een aanvulling op de verhuurvoorwaarden.

 • Roken is in een straal van 50 meter rondom het schoolcomplex niet toegestaan.
 • Dit geldt ook voor het nuttigen van etenswaren, consumpties en kauwgum.
 • Huisdieren worden in het hele complex niet toegelaten.
 • Het gebruik van de sportzaal voor trainingen vindt plaats onder leiding van tenminste één persoon, die optreedt namens de partij/gebruiker en zeggenschap heeft over de in de sportzaal gebezigde activiteit. Deze persoon is bekend met de verhuurvoorwaarden en plichten die van hem/haar mag worden verwacht.
 • De sportvloer mag niet met straatschoeisel of sportschoenen die op straat gedragen zijn of sportschoenen die (strepen) afgeven worden betreden.
 • Alle toestellen en materialen worden voorzichtig geplaatst en opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal en eigen materiaal.
 • Afval wordt in de afvalbakken gedaan.
 • Na het gebruik worden de kleedkamers, doucheruimten en de sportvloer netjes en opgeruimd achtergelaten.
 • De vakdocent/trainers loopt zelf de ruimte na.
 • Fietsen, bromfietsen en motorrijtuigen moeten op de daarvoor aangewezen plaatsen worden neergezet.
 • De aanwijzingen van de school/beheerder moeten door de gebruiker direct in acht worden genomen.
 • Gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van het veiligheidsplan die via de website van de school te vinden zijn.
 • LET OP: Direct douchen wordt aangeraden. Twintig minuten na gebruik verloopt de toegangspas.