Om voor de gebruikers van de sportzaal Het DOK alles goed te laten verlopen en de materialen in de sportzaal in goede staat te houden is een aantal regels opgesteld.

Deze zijn een aanvulling op de verhuurvoorwaarden.

 • Roken is in een straal van 50 meter rondom het schoolcomplex niet toegestaan.
 • Dit geldt ook voor het nuttigen van etenswaren, consumpties en kauwgum.
 • Huisdieren worden in het hele complex niet toegelaten.
 • Het gebruik van de sportzaal voor trainingen vindt plaats onder leiding van tenminste één persoon, die optreedt namens de partij/gebruiker en zeggenschap heeft over de in de sportzaal gebezigde activiteit. Deze persoon is bekend met de verhuurvoorwaarden en plichten die van hem/haar mag worden verwacht.
 • De sportvloer mag niet met straatschoeisel of sportschoenen die op straat gedragen zijn of sportschoenen die (strepen) afgeven worden betreden.
 • Alle toestellen en materialen worden voorzichtig geplaatst en opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal en eigen materiaal.
 • Afval wordt in de afvalbakken gedaan.
 • Na het gebruik worden de kleedkamers, doucheruimten en de sportvloer netjes en opgeruimd achtergelaten.
 • De vakdocent/trainers loopt zelf de ruimte na.
 • Fietsen, bromfietsen en motorrijtuigen moeten op de daarvoor aangewezen plaatsen worden neergezet.
 • De aanwijzingen van de school/beheerder moeten door de gebruiker direct in acht worden genomen.
 • Gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van het veiligheidsplan die via de website van de school te vinden zijn.
 • LET OP: Direct douchen wordt aangeraden. Twintig minuten na gebruik verloopt de toegangspas.