Een Bewijs van in leven (Attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen. Staat u in Oegstgeest ingeschreven? Vraag dit Bewijs dan bij ons aan. Let op! Digitaal is het niet mogelijk om gratis een Bewijs van in leven aan te vragen. Dit kan alleen op afspraak aan de balie.

Voor wie?

U kunt een Bewijs van in leven aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Uw thuiswonend kind
  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner
  • Voor iemand anders dan u zelf? Dit kan alleen met een machtiging

Meenemen naar afspraak

Komt u het Bewijs van in leven ophalen? Maak eerst een afspraak. Naar de afspraak neemt u mee:

  • Legitimatiebewijs
  • Eventueel: brief van uw pensioenfonds
  • Geld. U betaalt contant of per pin
  • Wilt u iemand machtigen? Neem het ingevulde machtigingsformulier (pdf) mee en een geldig legitimatiebewijs (of kopie) van diegene voor wie u het aanvraagt

Verwerken digitale aanvraag

Vraagt u het Bewijs van in leven op werkdagen vóór 12.00 uur digitaal aan, dan versturen wij het dezelfde werkdag nog. Bij aanvragen na 12.00 uur, versturen wij het Bewijs van in leven de eerstvolgende werkdag.

Kosten 2023

Product Prijs*
Bewijs van in leven € 15,70

*Een Bewijs van in leven voor uw pensioen is in sommige gevallen gratis.