Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kun je terecht voor vragen over het opvoeden en opgroeien van kinderen in alle leeftijden.

Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin?

In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken deskundigen van verschillende organisaties samen, onder één dak. De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen zien kinderen met regelmaat om de ontwikkeling te volgen.  Ze geven advies bij vragen over o.a. de ontwikkeling of opvoeding. De pedagoge en jeugdhulpverleners zien ouders en jeugdigen bij vragen. Ze bieden een luisterend oor en geven passend persoonlijk advies. Als het nodig is bieden zij ook ondersteuning en begeleiding. Je kunt zonder verwijzing bij ons terecht en onze hulp is gratis. 

Contact

Je kunt met al je vragen op werkdagen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Als dat mogelijk is beantwoorden we je vraag direct. Als dat niet kan, zorgen we voor een afspraak met de medewerker die je het beste kan helpen bij jouw vraag.

Als het nodig is werken we samen met andere deskundigen, zoals huisartsen of het onderwijs. Altijd in overleg met jou. Hiermee bieden we één toegang tot kennis, advies en begeleiding bij het opgroeien en opvoeden.

Informatie en (groeps)voorlichting

Naast het geven van informatie en persoonlijk advies organiseren we ook workshops, cursussen en webinars over opvoed- en opgroeithema’s. Het aanbod is divers en voor alle leeftijdsgroepen. Ouders, maar ook jongeren en professionals kunnen hieraan deelnemen. Welke cursussen er zijn vind je op www.cjgcursus.nl.