Wilt u uw huwelijk beëindigen? Dan kunt u dit laten ontbinden door een echtscheiding. Meestal regelt uw advocaat dit voor u. De echtscheiding moet binnen 6 maanden na de uitspraak worden doorgegeven aan de gemeente waar u trouwde. Na de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand is uw echtscheiding pas definitief.

Scheiding aanvragen

Wanneer u wilt scheiden, hebt u een advocaat nodig. Uw advocaat bespreekt met u wat er allemaal geregeld moet worden en hoe u dat wilt doen. De advocaat dient het verzoekschrift in bij de rechtbank. Vraagt u samen de scheiding aan? Dan is 1 advocaat genoeg.


Samen of alleen aanvragen

Zijn u en uw partner het met elkaar eens  over de scheiding? Dan kunt u  het verzoek samen indienen. U mag dit ook alleen doen. Uw partner kan vervolgens de rechtbank laten weten dat hij of zij  het er mee eens is. Als u het niet met elkaar eens bent, dan heeft u allebei een eigen advocaat nodig. De ene partner dient dan met zijn advocaat een verzoek in. De andere partner kan hier samen met zijn advocaat op reageren met een verweerschrift.


Nevenvoorziening bij scheiding

U kunt in het verzoekschrift vragen om een nevenvoorziening. Dit is een afspraak die te maken heeft met de scheiding. Bijvoorbeeld over de omgang met de kinderen.


Register van de burgerlijke stand

U ontvangt van de rechter een uitspraak op het verzoek om te scheiden. Op dat moment is de scheiding nog niet definitief. De beslissing van de rechter moet in het register van de burgerlijke stand van uw huwelijksgemeente worden ingeschreven. Dat regelt uw advocaat of de advocaat van uw partner.  Dit moet binnen 6 maanden gebeuren. Pas dan is de echtscheiding definitief.


Kosten

Inschrijven van een ontbinding van een geregistreerd partnerschap in de registers van de Burgerlijke Stand is gratis.

Afschrift van de akte van ontbinding van het huwelijk/geregistreerd partnerschap kost €14,00.