Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Als de overledene niet in Oegstgeest staat ingeschreven, wordt dit doorgegeven aan de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven.

Waar en wanneer

De aangifte vindt plaats in Oegstgeest als de persoon hier is overleden.

  • Aangifte van overlijden moet binnen zes dagen na het overlijden worden gedaan. Meestal doet de begrafenisondernemer dit.
  • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen van de woongemeente.

Begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen zes dagen na het overlijden. Om iemand te kunnen begraven of cremeren, hebt u een 'verlof tot begraven of cremeren' nodig. De gemeente waar iemand is overleden geeft die af.


Wat moet u meenemen?

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een doktersverklaring van het overlijden
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter
  • Gegevens over de uitvaart
  • Als begrafenisondernemer kunt u  de gegevens over de uitvaart en de doktersverklaring mailen naar: overlijden@oegstgeest.nl zodat wij de stukken kunnen voorbereiden als u langs komt.

Overlijden in het buitenland

Is een inwoner van Oegstgeest in het buitenland overleden? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U moet een overlijdensakte inleveren. De overlijdensakte moet gelegaliseerd zijn (eventueel internationaal).

Let op: is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u de akte laten vertalen door een beëdigd vertaler.


Kosten

Voor de aangifte worden geen kosten gerekent. Wilt u een afschrift van de overlijdensakte, dan betaalt u €14,00.