Geen nieuws beschikbaar.

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden zijn gericht op het duurzamer maken van de openbare ruimte:

 • meer groene verharding
 • zo veel mogelijk hergebruik van de bestaande elementen voor de nieuwe inrichting
 • verbeteren van de toegankelijkheid volgens de Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid
 • vergroten van de boomspiegels
 • aanleggen van nieuwe plantenbakken met zitelementen
 • realiseren van fietsparkeerplaatsen met groen er omheen
 • herstraten van verharding voor gelijke vloerovergang en betere waterafvoer
 • omgeving aantrekkelijker maken door fraaie groenvormen en zitbanken.

Wanneer doen we dit?

 • Juni-september: Civiele werkzaamheden (geen werkzaamheden in augustus)
 • November: Groene werkzaamheden

Waar gaan we aan het werk?

 • Korenbloemlaan
 • Irislaan
 • Lange Voort (middengedeelte winkelcentrum)

Wat betekent dit voor u?

 • Geen omleidingen
 • 6 parkeerplaatsen aan de Korenbloemlaan waren tijdelijk onbereikbaar.
 • Afvalinzameling gaat door zoals gewend
 • Geluidhinder tijdens de civiele werkzaamheden
 • Minder openbare ruimte beschikbaar tijdens de werkzaamheden

Waarom doen we dit?

Voor het duurzamer, toegankelijker, klimaat adaptief en aantrekkelijk maken van de openbare ruimte.

Hoe gaan we te werk?

Wij werken in delen aan de straat. Zo houden we het winkelcentrum bereikbaar voor de bewoners, winkeliers en de hulpdiensten.

Contactgegevens

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op 14 071. U kunt vragen naar projectleider B. Kilic.

Meer informatie en documenten