woensdag 11 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn voor het plaatsen van een hekwerk aan de Kempenaerstraat 99 te Oegstgeest

Verlengen beslistermijn.

  • 1.

    de Kempenaerstraat 99 – plaatsen hekwerk (6803949/02-05-2022)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te verlengen met 6 weken.