woensdag 6 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2022

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest

Artikel 1 Oplegging last onder dwangsom

Indien wordt vastgesteld dat tijdens een evenement in de openbare ruimte de voor dat evenement geldende maximale geluidsnorm wordt overtreden, wordt aan de organisator, of een ander persoon die het in zijn macht heeft de overtreding ongedaan te maken, direct een last onder dwangsom uitgereikt waarin het volgende is opgenomen:

 

 • -

  € 750,- tot een maximum van € 3000,- voor een evenement categorie A;

 • -

  € 1500,- tot een maximum van € 6000,- voor een evenement categorie B;

 • -

  € 2000,- tot een maximum van € 8000,- voor een evenement categorie B-risico;

 • -

  € 2500,- tot een maximum van € 10.000,- voor een evenement categorie C

 • 2.

  In de last onder dwangsom kan gemotiveerd worden afgeweken van genoemde bedragen.

Artikel 2 Weigering volgende evenementenvergunning

Ingeval een dwangsom als bedoeld in artikel 2 is verbeurd, kan de burgemeester besluiten de evenementenvergunning voor het evenement voor het daaropvolgende jaar te weigeren.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2022.

Vastgesteld op 26 oktober 2021 door het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest.