woensdag 4 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn voor het wijzigen van de trappenhuis aan Lijtweg 4 t/m 1208 te Oegstgeest

Verlengen beslistermijn.

  • Lijtweg 4 t/m 1208 – wijzigen trappenhuis (6756227)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te verlengen met 6 weken.