woensdag 20 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn voor het verbouwen van een pand aan Spechtlaan 2 te Oegstgeest

Verlengen beslistermijn.

  • Spechtlaan 2 – verbouw pand (14-04-2022/6746087)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te verlengen met 6 weken.