woensdag 23 maart 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
verkiezingenVerkiezing Gemeenteraad 2022 - Openbare zitting centraal stembureau bekendmaking uitslag verkiezing

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Oegstgeest maakt bekend, dat op maandag 21 maart 2022 om 10:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

Deze vergadering is live te volgen via de website van de gemeenteraad. Wilt u zelf iets inspreken, dan kunt u zich deze ochtend in de raadzaal melden bij de voorzitter van de vergadering. Wilt u wel iets zeggen, maar bent u niet in de gelegenheid zelf naar het gemeentehuis te komen, dan kunt u dit doen via de MSTeams-link die staat vermeld bij de agenda van bovenvermelde website.

Plaats: OEGSTGEEST

Datum: 17 maart 2022

De voorzitter voornoemd,

E.R. Jaensch