woensdag 9 februari 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningOntwerpvergunning voor brandveilig gebruik gebouw aan de Voscuyl 36 te Oegstgeest

Ontwerpvergunning brandveillig gebruik

  • de Voscuyl 36 – brandveilig gebruik gebouw (6368149)

Dit plan ligt ter inzage vanaf 2 februari t/m 16 maart 2022. U kunt tegen het ontwerpbesluit gedurende deze termijn een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgees