Overlijden, aangifte van

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Als de overledene niet in Oegstgeest staat ingeschreven, wordt dit doorgegeven aan de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven.

Waar en wanneer

De aangifte vindt plaats in Oegstgeest als de persoon hier is overleden.

  • Aangifte van overlijden moet binnen zes dagen na het overlijden worden gedaan. Meestal doet de begrafenisondernemer dit.

  • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen van de woongemeente.

Begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen zes dagen na het overlijden. Om iemand te kunnen begraven of cremeren, hebt u een 'verlof tot begraven of cremeren' nodig. De gemeente waar iemand is overleden geeft die af.

Overlijden in het buitenland

Is een inwoner van Oegstgeest in het buitenland overleden? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U moet een overlijdensakte inleveren. De overlijdensakte moet gelegaliseerd zijn (eventueel internationaal).

Let op: is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u de akte laten vertalen door een beëdigd vertaler.

  • Een geldig legitimatiebewijs

  • Een doktersverklaring van het overlijden

  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter

  • Gegevens over de uitvaart

Begraafplaats Groene Kerk

Begraafplaats Groene Kerk is de algemene begraafplaats van Oegstgeest. Dit houdt in dat de begraafplaats in principe beschikbaar is voor ieder die daar begraven wil worden.

Begraafmogelijkheden

Begraafplaats Groene Kerk biedt meerdere opties om een dierbare te begraven.

Particuliere graven worden op het nieuwe en het oude deel uitgegeven. Op het oude deel rond de kerk is begraven alleen nog op beperkte schaal mogelijk. Het nieuwe deel van de begraafplaats biedt ruimte voor 600 graven (zowel zand- als keldergraven). Rond de kerk bevinden zich enkele grafkelders en is een gedeelte speciaal voor kindergraven ingericht

Algemene graven worden uitsluitend op het nieuwe deel uitgegeven. In een algemeen graf worden drie personen begraven, ongeacht of er onderling geen (familie)band is.

Mogelijkheden na een crematie

Begraafplaats Groene Kerk beschikt niet over een eigen crematorium. Er zijn wel mogelijkheden om de as van de overledene op de begraafplaats een bestemming te geven. Op beide delen van de begraafplaats bevinden zich urnengraven. Deze graven bieden ruimte aan maximaal twee urnen. Op het nieuwe deel bevinden zich urnenkelders (geschikt voor twee urnen) en urnennissen (afhankelijk van de nis kunnen er één of twee urnen geplaatst worden).

Op beide delen van de begraafplaats vindt u een strooiveld om de as van een overledene te (laten) verstrooien.

De Gedenkboom is een prachtige gedenkplek op het nieuwe deel van de begraafplaats. Nabestaanden kunnen, ook als zij of de overledene geen directe band met Oegstgeest of de begraafplaats hebben, een gedenkblad aan de boom laten bevestigen.

Contactgegevens

Stichting Begraafplaats Groene Kerk

Postbus 33

2340 AA Oegstgeest

Telefoon:            Administratie: 071 820 03 77                      Beheerder: 06 25 34 30 24

info@begraafplaats-groenekerk.nl

www.begraafplaats-groenekerk.nl

Soorten bij overlijden

Prijs

Aangifte

€ 0

Afschrift van de overlijdensakte 

€ 13,80