De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) uit 1980 regelt de openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid.

Aanvraag

  • U kunt een Wob-verzoek zowel schriftelijk als mondeling indienen. Wanneer u de aanvraag schriftelijk indient, stuurt u dit op naar Gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. U kunt ook een Wob-verzoek per e-mail indienen. In dat geval bent u verplicht om het aanvraagformulier te gebruiken.
  • De gemeente kan vergoeding (leges) vragen voor het verstrekken van kopie├źn, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document. Bij Wob-verzoeken die betrekkelijk gering zijn, zullen over het algemeen geen kosten in rekening worden gebracht.
  • De wettekst van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunt u onder andere inzien op www.overheid.nl.

Hoe werkt het

Op de grond van de Wet openbaarheid van bestuur mag iedereen vragen om informatie over bestuurlijke aangelegenheden bij de gemeente Oegstgeest openbaar te maken.

U moet in uw verzoek duidelijk aangeven voor welke informatie u een verzoek tot openbaarmaking indient. De gemeente moet binnen vier weken besluiten op uw Wob-verzoek. De gemeente mag de beslissing met maximaal vier weken uitstellen.

Vaak is informatie al openbaar en te vinden via deze website of www.overheid.nl. Een Wob-verzoek is dan niet nodig.