Oegstgeest werkt samen met anderen om haar taken zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. Zowel op beleidsmatig, als op uitvoeringsniveau bestaan er samenwerkingsverbanden.

Regionale projecten en activiteiten

Gemeente Oegstgeest doet mee aan de onderstaande regionale projecten en activiteiten:

Register gemeenschappelijke regelingen

Een overzicht van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Oegstgeest deelneemt, met een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vindt u in het register gemeenschappelijke regelingen.