Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van Burgemeester en Wethouders. Het college van B en W is binnen de gemeente dan ook verantwoordelijk voor de meeste bestuursrechtelijke besluiten.

Mandaten

De leden van het college kunnen dat echter niet allemaal eigenhandig doen. Daarom hebben bepaalde functionarissen binnen de ambtelijke organisatie mandaat om namens het college van B en W besluiten te ondertekenen. Deze overdracht van bevoegdheden en nog enkele andere zaken zijn vastgelegd in verschillende besluiten en bijlagen.