De commissie omgevingskwaliteit, waarin de welstand- en monumentencommissie zijn opgegaan, adviseert het college van burgemeester en wethouders bij aanvragen van omgevingsvergunningen. Dit advies wordt meegenomen in de uiteindelijke beslissing op de omgevingsvergunning. De commissie omgevingskwaliteit gaat bij zijn advies uit van de regels uit het omgevingsplan (met regels over monumenten, beschermde dorpsgezichten en landgoederen) en de beleidsregels uit de gemeentelijke welstandsnota.

Vergaderingen

De commissie omgevingskwaliteit vergadert in principe wekelijks op dinsdagmiddag in een subcommissie over zaken met betrekking tot welstand. Als advies gegeven moet worden over monumenten, beschermde dorpsgezichten of grote ruimtelijke plannen komt de volledige commissie bijeen. Naar verwachting komt de volledige commissie één of twee keer per maand bijeen, afhankelijk van de geagendeerde plannen.

De vergadering begint om 13:00 uur en duurt, afhankelijk van het aantal plannen, tot uiterlijk 17:00 uur. De vergaderingen van de commissie omgevingskwaliteit zijn openbaar. Geïnteresseerden kunnen deze zittingen bijwonen.

Wilt u een vergadering bijwonen dan raden wij u aan die ochtend of de vrijdag ervoor ons te bellen op 14 071. We kunnen u informeren of er een zitting is en welke plannen de commissie behandeld.