De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De raad, het hoogste bestuursorgaan, wordt direct gekozen door de burgers en treedt op namens de bevolking. De gemeenteraad geeft aan wat de bevolking graag wil dat er in het dorp gebeurt en stelt de grote lijnen van het beleid vast. Vervolgens voert het college van burgemeester en wethouders dit uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Uw informatie en mening telt!

  • Heeft u idee├źn voor het dorp of uw wijk?
  • Wilt u een onderwerp aan de orde stellen?
  • Een raadslid spreken?
  • Een vergadering bijwonen, of gewoon een keer komen kijken hoe het er in een vergadering aan toegaat.

Kijk op onze website of neem contact op met de griffie.