Wanneer u een festiviteit wilt organiseren binnen de inrichting (bijvoorbeeld binnen uw bedrijf of vereniging) dan moet u voldoen aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit. Organiseert u een activiteit waarbij u deze geluidnormen overschrijdt, dan is het mogelijk om een paar maal per jaar een melding ‘incidentele festiviteit’ hiervoor te doen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV) artikel 4:3. Met de melding ‘incidentele festiviteit’ krijgt u voor het gemelde tijdelijk ruimere geluidnormen van maximaal 70 dB(A) en 82 dB(C) ter hoogte van woningen.

Deze ruimere geluidnormen zijn bedoeld voor muziek vanuit het bebouwde gedeelte van een inrichting (binnen). Als u op het buitenterrein of terras van uw bedrijf of vereniging, versterkt geluid wilt laten klinken dan moet u aanvullend een ontheffing ‘Overige geluidhinder’ aanvragen. Dit kan op grond van artikel 4:6, lid 3 van de APV. Dit betekent dus dat voor geluid buiten op het terrein van de inrichting, zowel een melding moet worden gedaan als ook een ontheffing moet worden aangevraagd. Voordat de ontheffing wordt verleend door de gemeente zal de aanvraag ter beoordeling van het geluid worden voorgelegd aan de Omgevingsdienst West-Holland.

Voorwaarden meldingen of meldingen met ontheffing.

  • U mag per inrichting maximaal zes keer per jaar een melding incidentele festiviteit doen.
  • Voor muziek buiten mag u bij deze meldingen een ontheffing ‘Overige geluidhinder’ aanvragen. Deze aanvullende ontheffing kan dus ook maar maximaal zes keer per jaar worden aangevraagd.
  • U moet de melding  minstens twee weken voordat de festiviteit plaatsvindt indienen.
  • indien er ook een ontheffing geluid wordt aangevraagd dient deze minimaal twee weken van tevoren te worden ingediend.
  • U moet maatregelen nemen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
  • Bij alleen een melding ‘incidentele festiviteit’ wordt muziek uitsluitend binnen het gebouw van de inrichting ten gehore gebracht. Tijdens de festiviteit moet u ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten houden.
  • De gemelde festiviteit moet(en) op zondag t/m donderdag uiterlijk om 24.00 uur beëindigd worden en op vrijdag- en zaterdagavond uiterlijk om 1.00 uur.
  • U moet omwonenden binnen een straal van 50 meter uiterlijk 48 uur voor het begin van de festiviteit (en mogelijk verleende ontheffing) schriftelijk inlichten.
  • U moet instructies van gemeente, politie, brandweer of ambulancepersoneel altijd opvolgen.
  • Het gebruik van een omroepinstallatie wordt beperkt tot het aankondigen van de start en het einde van wedstrijd- of feestonderdelen.

Aanpak

Kosten

Aanvraag ontheffing Overige geluidhinder € 57,70