Organiseert uw bedrijf of vereniging een binnen festiviteit (bijvoorbeeld een sportevenement, live muziek of disco) dan moet u voldoen aan de geluidnormen uit  het Activiteitenbesluit.  U mag  de licht- en geluidnormen maximaal 6 keer per jaar overschrijden. Hiervoor moet u een melding 'Incidentele festiviteiten' indienen bij de Omgevingsdienst West Holland. Tijdens de festiviteit gelden dan tijdelijk ruimere geluidnormen.

Wilt u ook op het buitenterrein of terras van uw bedrijf of vereniging versterkt geluid laten klinken? Dan heeft u ook een ontheffing ‘Overige geluidhinder’ nodig. Deze kunt u aanvragen via onderstaande link:

Voorschriften

 • U mag per inrichting maximaal zes keer per jaar een melding incidentele festiviteit doen.
 • Voor muziek buiten mag u bij deze meldingen een ontheffing ‘Overige geluidhinder’ aanvragen.
 • De aanvullende ontheffing kan ook maximaal zes keer per jaar worden aangevraagd.
 • U maakt de melding  minstens drie weken voordat de festiviteit plaatsvindt.
 • Indien er ook een ontheffing geluid wordt aangevraagd dient deze minimaal drie weken van tevoren te worden ingediend.
 • U neemt maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
 • Bij alleen een melding ‘incidentele festiviteit’ wordt muziek uitsluitend binnen het gebouw van de inrichting ten gehore gebracht. Tijdens de festiviteit houdt u ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten. Er gelden tijdelijk ruimere geluidnormen van maximaal 70 dB(A) en 82 dB(C) ter hoogte van woningen.
 • De gemelde festiviteit zijn op zondag t/m donderdag uiterlijk om 24.00 uur beëindigd en op vrijdag- en zaterdagavond uiterlijk om 1.00 uur.
 • U brengt omwonenden binnen een straal van 50 meter uiterlijk 48 uur voor het begin van de festiviteit (en mogelijk verleende ontheffing) schriftelijk op de hoogte.
 • U volgt instructies van gemeente, politie, brandweer of ambulancepersoneel altijd op.
 • Het gebruik van een omroepinstallatie wordt beperkt tot het aankondigen van de start en het einde van wedstrijd- of feestonderdelen.

Kosten 2023

Product Prijs
Ontheffing Overige geluidhinder € 59,05
Melding Omgevingsdienst West-Holland € 0,00