Organiseert uw bedrijf of vereniging een festiviteit (bijvoorbeeld een sportevenement, live muziek of disco) dan moet u voldoen aan de geluidnormen uit  het Activiteitenbesluit. U mag  de licht- en geluidnormen maximaal 6 keer per jaar overschrijden. Hiervoor maakt u altijd een melding 'Incidentele festiviteiten' bij de Omgevingsdienst West Holland. Tijdens de festiviteit gelden dan tijdelijk ruimere geluidnormen.

Voorschriften

  • U mag per inrichting maximaal zes keer per jaar een melding incidentele festiviteit doen.
  • U maakt de melding  minstens drie weken voordat de festiviteit plaatsvindt.
  • U neemt maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
  • De gemelde festiviteit zijn op zondag t/m donderdag uiterlijk om 24.00 uur beĆ«indigd en op vrijdag- en zaterdagavond uiterlijk om 1.00 uur.
  • U brengt omwonenden binnen een straal van 50 meter uiterlijk 48 uur voor het begin van de festiviteit (en mogelijk verleende ontheffing) schriftelijk op de hoogte.
  • U volgt instructies van gemeente, politie, brandweer of ambulancepersoneel altijd op.
  • Het gebruik van een omroepinstallatie wordt beperkt tot het aankondigen van de start en het einde van wedstrijd- of feestonderdelen.