De gemeente Oegstgeest vindt het belangrijk dat elk kind mee kan doen. Er bestaan allerlei regelingen die het mogelijk maken dat mensen met een laag inkomen lid kunnen worden van een sportclub,  een computer kunnen kopen en deel kunnen nemen aan het sociaal leven in en buiten ons dorp.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Oegstgeest vindt het belangrijk dat kinderen kunnen sporten en bewegen, want sporten is gezond. Het Jeugdsportfonds vergoedt de kosten van lidmaatschap van een sportclub tot €225 per jaar. Voor het behalen van zwemdiploma A kan u een extra vergoeding krijgen. Wil uw kind dans-, muziek- of theaterles volgen? Daarvoor hebben wij het Jeugdcultuurfonds. U kan maximaal € 450 per jaar vanuit het Jeugdcultuurfonds krijgen als uw kind op muziek-, dans -of theaterles wil. U krijgt het geld niet zelf, maar het wordt door de fondsen overgemaakt naar de clubs en verenigingen.

Participatieregeling voor kinderen

Als deze bijdragen nog niet genoeg zijn om het lidmaatschap voor sportclubs of muziekles te betalen, kan u gebruik maken van een participatieregeling die gemeente Oegstgeest in het leven heeft geroepen. Dit betekent dat u nog een extra bedrag kan krijgen van maximaal €210 per jaar per kind van 4 tot 18 jaar. Ook kosten voor schoolspullen, internetgebruik thuis, schooluitjes of kosten voor overblijven kunnen uit deze regeling worden betaald.

Computer of laptop

Een computer is onmisbaar in het leven van een scholier. Is de aanschaf van een  laptop of computer voor uw kind te duur? De gemeente kan dan voor kinderen in delijftijd van 8 tot 18 jaar een bijdrage van maximaal €409 voor de computer geven. Een gezin kan eens in de 5 jaar van deze regeling gebruik maken.

Excursies en werkweken voortgezet onderwijs

Middelbare scholieren gaan soms op excursie of op werkweek. Natuurlijk wil uw kind graag mee. Om ervoor te zorgen dat uw kind ook mee kan gaan, kan de gemeente een  bijdrage van maximaal €200 geven. Dit is alleen mogelijk wanneer de kosten voor de activiteit meer dan €50 bedragen en de school zelf geen regeling heeft om de kosten kwijt te schelden of te vergoeden.

Stichting leergeld

Zijn alle bovenstaande regelingen onvoldoende om de kosten van (buiten)schoolse activiteiten van uw kinderen te betalen? Neem dan contact op met Stichting Leergeld Leiden. U kunt contact opnemen en een aanvraag doen door het contactformulier op de website in te vullen. Stichting Leergeld komt dan bij u op bezoek om de mogelijkheden met u te bespreken. Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl/leiden .

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een extra bijdrage moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat uw inkomen niet te hoog is:

  • U woont alleen of bent alleenstaande ouder: uw netto inkomen is lager dan €1290,53 (prijspeil 1 januari 2021).
  • U bent gehuwd of woont samen: uw gezamenlijke netto inkomen is lager dan €1843,61 (prijspeil 1 januari 2021).

Het maakt niet uit of u een inkomen uit een uitkering heeft, Inkomsten uit een eigen bedrijf heeft of dat u in loondienst bent. Wat telt is de hoogte van uw netto gezamenlijk inkomen (inclusief vakantiegeld). Wonen er nog kinderen thuis die ouder zijn dan 21 jaar? Als zij niet studeren, dan wordt hun inkomen ook meegeteld.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze bijdragen of zit u net op de inkomensgrens en twijfelt u? Neem contact op met de afdeling Sociale Zaken van gemeente Oegstgeest. De afdeling Sociale Zaken is bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 11 uur via 071- 5191830.