In Oegstgeest bekijken we per wijk welke mogelijkheden haalbaar, betaalbaar en passend zijn om over te schakelen van gas naar duurzame energiebronnen. Met energiebesparende maatregelen zorgen we er om te beginnen voor dat het verbruik daalt. Isoleren en het opwekken van zonne-energie helpen om het wooncomfort te verbeteren en te besparen op energiekosten. Samen bereiden we Oegstgeest op de overgang naar aardgasvrij voor, maken we doordachte keuzes én gaan we aan de slag. De infographic laat zien hoe we in Oegstgeest aardgasvrij kunnen wonen in 2050.

Waar staan we nu?

We hebben een concept transitievisie warmte opgesteld in overleg met nutsbedrijven, woningcorporaties, het hoogheemraadschap en de regio. Dit is een plan dat beschrijft in welke wijken de gemeente wil gaan starten met het aardgasvrij maken van woningen en welke warmtebron het meest geschikt is voor uw wijk. Niet alle wijken schakelen op het zelfde moment over naar duurzamer energiebronnen. Op basis van onderzoek naar het type woningen, de beschikbaarheid en betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas en de mogelijkheden om kabels en leidingen te vervangen, maakt de gemeente een weloverwogen keuze voor de startwijken. Vervolgens moet er per wijk een wijkuitvoeringsplan worden gemaakt, voordat er daadwerkelijk wordt besloten dat een wijk van het aardgas af gaat.

De gemeenteraad stelt uiterlijk eind 2021 een warmteplan vast, de transitievisie warmte. Hierin leggen we het (globale) tijdspad vast waarbinnen bestaande wijken van het aardgas af gaan.