Bent u geïnteresseerd in de aankoop van grond of snippergroen? Dan kunt u een (korte) brief of e-mail sturen ter attentie van het College van Burgemeester en Wethouders.

Aankoopverzoek

Wat moet u ons sturen? 

  • Uw naam- en adresgegevens en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
  • Aanduiding van de locatie van het stuk grond dat u wilt aankopen
  • Waarvoor u de grond wilt gaan gebruiken

Na ontvangst van uw aankoopverzoek informeren wij u over de procedure en afhandeltermijn. Tijdens een gesprek wordt de aankoop met u besproken. Wanneer er overeenstemming is tussen u en de gemeente ontvangt u een koopovereenkomst. De totale afhandeling kost meestal tussen de 6 en 8 weken.

Beleid

Het grondbeleid en beleid over de verkoop van gemeentegrond en grondprijzen is vastgelegd in de nota Snippergroenbeleid 2013 en bijlage.

Project Snippergroen

De gemeente heeft een inventarisatie laten uitvoeren waarbij het gebruik van gemeentegrond door particulieren en bedrijven in kaart is gebracht. De komende maanden schrijft de gemeente bewoners aan die mogelijk gemeentegrond in gebruik hebben, zonder dat dit gebruik is vastgelegd in een overeenkomst. De gemeente wil waar mogelijk de bewoners de mogelijkheid geven de grond te kopen. Als de grond niet verkocht mag worden, wordt de bewoner verzocht om de grond te ontruimen.

Waarom doet de gemeente dit?

De belangrijkste redenen waarom de gemeente dit project is gestart zijn:

  • Duidelijkheid over eigendomsverhoudingen;
  • Gelijke behandeling;
  • Wettelijke plicht van de gemeente te weten wat er op haar eigendommen gebeurt.

Aanpak in fasen

De gemeente gaat per buurt aan de slag. Onderstaand een globaal overzicht van de planning voor de verschillende buurten. Tijdens de looptijd van het project kunnen nog verschuivingen plaatsvinden:

  • oktober 2019: start Oranje Nassau  deel 1
  • december 2019: Oranje Nassau deel 2
  • februari 2020: overige buurten

Aanpak

Per fase ontvangen bewoners die gemeentegrond in gebruik hebben, een brief over welke mogelijkheden wij hen aanbieden. Zij kunnen na ontvangst van de brief, afhankelijk van de geboden mogelijkheden, aan de gemeente doorgeven of ze de grond willen kopen of de grond willen teruggeven. Afhankelijk van de keuze worden hier verdere afspraken over gemaakt.

Veel gestelde vragen over snippergroen

Heeft u vragen over het project? Bekijk dan het pdf-document veel gestelde vragen over Snippergroen. Staat uw vraag er niet bij? Stel dan uw vraag per e-mail via vastgoed@oegstgeest.nl of telefonisch via 14071. Een afspraak maken kan natuurlijk ook via vastgoed@oegstgeest.nl